ترجمه آهنگ Honey از Halsey

1

ترجمه آهنگ Honey از Halsey

هالزی – هانی (عسل) || HoneyHalsey

ترجمه آهنگ Honey از Halsey

 

متن و ترجمه آهنگ Honey از Halsey

 

[Verse 1]

She told me, “Open your mouth,” she said, “I got a surprise”
اون (خانم) بهم گفت “دهنتو باز کن” اون (خانم) گفت “برات سورپرایز دارم”

And so I opened it wide and then she crawled inside
و بعد من دهنم رو باز کردم و اون خیز برداشت به سمتش

She’s on the tip of my tongue, she’s on the top of my thighs
اون روی زبونمه، اون روی ران هامه

And if I searched a thousand miles, I’d be dyin’ to find
و برای پیدا کردنش هر کاری می‌کنم اگه شده باشه هزاران کیلومتر دنبالش بگردم

 

[Pre-Chorus]

Between my fingers, she leaves, then she lingers
بین انگشتام، اون میره و بعد می‌مونه

If she’s gonna go, well, then I’m goin’ with her
اگه اون بره، خب بعدش منم باهاش میرم

I know that I won’t forget
اینو می‌دونم که فراموشش نخواهم کرد

 

[Chorus]

She was sweet like honey
اون مثل عسل شیرین بود

But all I can taste is the blood in my mouth
اما تمام چیزی که می‌تونم بچشم مزهِ خونِ تو دهنمه

And the bitterness in goodbyе
و تلخی خداحافظی

Drippin’ like honey
مثل عسل می‌چکه

Down the back of my throat and on thе front of my mind
در گلوم و جلوی مغزم

And well, she’s impatient and I’m complacent
و خب اون بی تاب بود و من از خود راضی

With just a little taste of wastin’ time
با کمی مزه تلف کردن وقت

Lookin’ for honey
دنبال عسل می‌گردم

Well, she stings like she means it, she’s mean and she’s mine
خب اون جوری نیش میزنه که انگار از قصده، اون بیرحمه و اون مال منه

 

[Verse 2]

Out and about without a reason or rhyme
در همین حوالی بدون دلیل یا قافیه

And now she’s dancin’ on a table and she spins on a dime
و الان اون داره روی یه میز می‌رقصه و در فضای کوچیکی می‌چرخه

But she’s hell in a basket, just makin’ a racket
اما اون فلاکته، فقط سروصدا به پا می‌کنه

I love every second, it’s f–kin’ fantastic
هر ثانیشو دوست دارم، اون خیلی فوق العادست

 

[Pre-Chorus]

Good things aren’t easy to get
به دست آوردن چیزای خوب راحت نیست

I know that I won’t regret
اینو می‌دونم که پشیمون نخواهم شد

 

تکست و معنی اهنگ Honey

 

[Chorus]

She was sweet like honey
اون مثل عسل شیرین بود

But all I can taste is the blood in my mouth
اما تمام چیزی که می‌تونم بچشم مزهِ خونِ تو دهنمه

And the bitterness in goodbyе
و تلخی خداحافظی

Drippin’ like honey
مثل عسل می‌چکه

Down the back of my throat and on thе front of my mind
در گلوم و جلوی مغزم

And well, she’s impatient and I’m complacent
و خب اون بی تاب بود و من از خود راضی

With just a little taste of wastin’ time
با کمی مزه تلف کردن وقت

Lookin’ for honey
دنبال عسل می‌گردم

Well, she stings like she means it, she’s mean and she’s mine
خب اون جوری نیش میزنه که انگار از قصده، اون بیرحمه و اون مال منه

 

[Pre-Chorus]

Between my fingers, she leaves, then she lingers
بین انگشتام، اون میره و بعد می‌مونه

If she’s gonna go, well, then I’m goin’ with her
اگه اون بره، خب بعدش منم باهاش میرم

I know that I won’t forget
اینو می‌دونم که فراموشش نخواهم کرد

 

[Chorus]

She was sweet like honey
اون مثل عسل شیرین بود

But all I can taste is the blood in my mouth
اما تمام چیزی که می‌تونم بچشم مزهِ خونِ تو دهنمه

And the bitterness in goodbyе
و تلخی خداحافظی

Drippin’ like honey
مثل عسل می‌چکه

Down the back of my throat and on thе front of my mind
در گلوم و جلوی مغزم

And well, she’s impatient and I’m complacent
و خب اون بی تاب بود و من از خود راضی

With just a little taste of wastin’ time
با کمی مزه تلف کردن وقت

Lookin’ for honey
دنبال عسل می‌گردم

Well, she stings like she means it, she’s mean and she’s mine
خب اون جوری نیش میزنه که انگار از قصده، اون بیرحمه و اون مال منه

 

ترجمه آهنگ Honey از هالزی

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.