تصویر موجود نیست

ایتزی

12
2

آلبومهای ایتزی

ITZYRINGO

دانلود آلبوم RINGO از ITZY

ITZYKILL MY DOUBT

دانلود آلبوم KILL MY DOUBT از ITZY

آهنگهای ایتزی

ITZYSugar-holic

دانلود آهنگ Sugar-holic از ITZY

ITZYRINGO

دانلود آهنگ RINGO از ITZY

ITZYpsychic lover

دانلود آهنگ psychic lover از ITZY + ترجمه

ITZYKill Shot

دانلود آهنگ Kill Shot از ITZY + ترجمه

ITZYCAKE

دانلود آهنگ CAKE از ITZY

ITZYNone of My Business

دانلود آهنگ None of My Business از ITZY + ترجمه

ITZYBET ON ME

دانلود آهنگ BET ON ME از ITZY + ترجمه

ITZYCheshire

ترجمه آهنگ Cheshire از ITZY

ITZYBoys Like You

ترجمه آهنگ Boys Like You از ITZY

ITZYIn the morning

ترجمه آهنگ In the morning از ITZY

ITZYSNEAKERS

ترجمه آهنگ SNEAKERS از ITZY

ITZYLOCO

ترجمه آهنگ LOCO از ITZY