ترجمه آهنگ People Watching از Conan Gray

2

ترجمه آهنگ People Watching از Conan Gray

کانن گری – پیپل واچینگ (تماشای مردم)

People WatchingConan Gray

ترجمه آهنگ People Watching از Conan Gray

 

متن و ترجمه آهنگ People Watching از Conan Gray

 

[Verse 1]

That wasn’t funny
اصلا بامزه نبود

But she laughed so hard, she almost cried
اما اون (دختر) خیلی شدید خندید، تقریبا داشت گریه می‌کرد

They’re countin’ months they’ve been together
اونا ماه‌هایی که باهم بودن رو می‌شمارن

Almost forty-nine
تقریبا چهل و نه ماه

He’s making fun of how she acted around the holidays
اون (پسر) با طرز رفتار کردن دختره در طول تعطیلات در حال شوخی کردنه

She wears a ring, but they tell people that they’re not engaged
اون (دختر) حلقه دستش می‌کنه، اما اونا به مردم میگن که نامزد نیستن

They met in class for metaphysical philosophy
اونا هم دیگه رو توی کلاس فلسفه متافیزیکی دیدن

He tells his friends “I like her
اون (پسر) به دوستاش میگه که من از اون (دختر) خوشم میاد

‘Cause she’s so much smarter than me”
چون اون خیلی باهوش‌تر از من هستش

They’re having talks about their futures until 4AM
اونا تا ساعت ۴ صبح در حال صحبت درباره آیندشون هستن

And I’m happy for them
و من براشون خوشحالم

(And I’m happy for thеm, and I’m happy for them, and I’m happy for them)
(و من براشون خوشحالم، و من براشون خوشحالم، و من براشون خوشحالم)

 

[Chorus]

But I wanna feel all that love and еmotion
اما من می‌خوام تمام این عشق و هیجانات رو حس کنم

Be that attached to the person I’m holdin’
دلبسته به کسی باشم که توی آغوشم می‌گیرمش

Some day I’ll be falling, without caution
یک روز عاشق و دلباخته می‌شم، بدون احتیاط و پیش‌بینی

But for now I’m only people watchin’
اما در حال حاظر فقط مردم رو تماشا می‌کنم

 

[Verse 2]

I’m only looking just to live through you vicariously
فقط نگاه می‌کنم که صرفا بطور غیر مستقیم از طریق تو اونو (رابطه) تجربه کنم

I’ve never really been in love, not seriously
هرگز واقعا عاشق نشده بودم، نه به طور جدی

I had a dream about a house behind a picket fence
یک رویایی در مورد یک خونه پشت یک حصار چوبی دیدم

Next one I choose to trust, I hope I use some common sense
مورد بعدی اینکه تصمیم دارم اعتماد کنم، امیدوارم از عقل سلیم استفاده کنم

But I cut people out like tags on my clothing
اما من مردم رو مثل برچسب روی لباسم نادیده میگیرم

I end up all alone, but I still keep hoping
در آخر تنها می‌مونم، ولی بازم امیدوارم

 

تکست و معنی اهنگ People Watching

 

[Chorus]

I wanna feel all that love and еmotion
می‌خوام تمام این عشق و هیجانات رو حس کنم

Be that attached to the person I’m holdin’
دلبسته به کسی باشم که توی آغوشم می‌گیرمش

Some day I’ll be falling, without caution
یک روز عاشق و دلباخته می‌شم، بدون احتیاط و پیش‌بینی

But for now I’m only people watchin’
اما در حال حاظر فقط مردم رو تماشا می‌کنم

 

[Bridge]

Cut people out like tags on my clothing
مردم رو مثل برچسب روی لباسم نادیده می‌گیرم

I end up all alone, but I still keep hoping
در آخر تنها می‌مونم، ولی بازم امیدوارم

I won’t be scared to let someone know me
از اینکه بزارم کسی منو بشناسه ترسی ندارم

Life feels so monotone, but I still keep hoping
زندگی حس یکنواختی داره ، اما من هنوز امیدوارم

Cut people out like tags on my clothing (I feel)
مردم رو مثل برچسب روی لباسم نادیده می‌گیرم (احساس می‌کنم)

I end up all alone, but I still keep hoping (Love emotions)
در آخر تنها می‌مونم، ولی بازم امیدوارم (احساسات عاشقانه)

I won’t be scared to let someone know me (I feel)
از اینکه بزارم کسی منو بشناسه ترسی ندارم (احساس می‌کنم)

Life feels so monotone, but I still keep hoping (Love emotions)
زندگی حس یکنواختی داره، اما من هنوز امیدوارم (احساسات عاشقانه)

I feel love emotion
احساسات و هیجانات عشق رو حس می‌کنم

 

[Chorus]

I wanna feel all that love and еmotion
می‌خوام تمام این عشق و هیجانات رو حس کنم

Be that attached to the person I’m holdin’
دلبسته به کسی باشم که توی آغوشم می‌گیرمش

Some day I’ll be falling, without caution
یک روز عاشق و دلباخته می‌شم، بدون احتیاط و پیش‌بینی

But for now I’m only people watchin’
اما در حال حاظر فقط مردم رو تماشا می‌کنم

 

ترجمه آهنگ People Watching از کانن گری

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.