ترجمه آهنگ Beggin از Måneskin

4

ترجمه آهنگ Beggin از Måneskin

مانسکین – بگین (التماس کردن) || ManeskinBeggin

ترجمه آهنگ Beggin از Måneskin

 

متن و ترجمه آهنگ Beggin از Måneskin + دانلود آهنگ

 

[Intro]

Put your loving hand out, baby
عزیزم، دست پرمهرت رو دراز کن (برای کمک)

‘Cause I’m beggin’
چون دارم التماس میکنم

 

[Chorus]

I’m beggin’, beggin’ you
التماس میکنم، بهت التماس میکنم

So put your loving hand out baby
پس عزیزم دست پرمهرت رو دراز کن

I’m beggin’, beggin’ you
التماس میکنم، بهت التماس میکنم

 

 

[Verse 1]

So put your loving hand out darlin’
پس عزیزم دست پرمهرت رو دراز کن

Ridin’ high, when I was king
اوج میگرفتم، وقتی شاه بودم

I played it hard and fast, ’cause I had everything
تند و سریع عمل میکردم، چون همه چی داشتم

I walked away, but you warned me then
میرفتم که بعدش منو بخوای

But easy come and easy go
اما باد آورده رو باد میبره

And it would end
و تموم میشه

So, any time I need ya, let me go
پس هر وقت بهت احتیاج داشتم، ولم کن

Yah, any time I feed you, get me? No
آره، هر وقت که تغذیه ات میدم، میفهمی چی میگم؟ نه

Any time I see you, let me know
هر وقت میبینمت، بزار بدونم

But I planted that seed, just let me grow
اما من اون دانه رو کاشتم، بزار رشدش رو ببینم

I’m on my knees while I’m beggin’
همینطور که زانو زدم دارم التماست میکنم

‘Cause I don’t want to lose you
چون نمیخوام از دستت بدم

Hey yeah, ratatata
هی آره، راتاتاتا

 

[Chorus]

I’m beggin’, beggin’ you
التماس میکنم، بهت التماس میکنم

So put your loving hand out baby
پس عزیزم دست پرمهرت رو دراز کن

I’m beggin’, beggin’ you
التماس میکنم، بهت التماس میکنم

And put your loving hand out darlin’
و دلبرم دست پرمهرت رو دراز کن

 

[Verse 2]

I need you to understand
برای فهمیدن بهت احتیاج دارم

Tried so hard to be your man
سخت تلاش کردم تا مرد تو باشم

The kind of man you want in the end
آخرش اونی باشم که تو میخوای

Only then can I begin to live again
فقط اون اونطوره که میتونم دوباره زندگی کردن رو شروع کنم

An empty shell
من یک جلد خالی

I used to be
قبلنا

The shadow of my life
سایه ی زندگیم

Was hangin’ over me
داشت ازم آویزون میشد

A broken man
یه مرد خرد شده

But I don’t know
اما نمیدونم

Won’t even stand the devil’s dance
که حتی نمیتونه رقص شیطان رو تحمل کنه

To win my soul
تا روحم رو برنده شه

 

تکست و معنی اهنگ Beggin از مونسکین

 

[Verse 3]
What we doin’? What we chasin’?
داریم چیکار میکنیم؟ به دنبال چی هستیم؟

What about ’em, why the basement?
اونا چطور، چرا زیرزمین؟

Why we got good s–t, don’t embrace it?
چرا از این چیزای خوبی که بدست آوردیم استقبال نمیکنی؟

Why the feel for the need to replace me?
چرا حس میکنی باید منو جایگزین کنی؟

You on a runway track from the good
تو یه راه اشتباه از یه قسمت خوبی

I want to paint in the pictures any way we could, react
میخوام اینی که میتونستیم باشیم رو توی یه عکس بکشم

Like the heart in a trash where you should
مثل قلبی که توی سطل آشغاله جایی که باید باشی

You done gave it away, ya had it ’til you took it back
تو از شرش خلاص شدی، اون رو داشتی تا پسش بگیری

But I keep walkin’ on
اما من به راه رفتن ادامه میدم

Keep rockin’ dawns
به سمت طلوع خورشید ادامه بده

Keep walking forward
به جلو رفتن ادامه بده

Now the court is yours
حالا میدون دست توئه

Keep browsin’ halls
به چرخیدن توی تالار ادامه یده

‘Cause I don’t wanna live in a broken home
چون نمیخوام توی یه خونه داغون زندگی کنم

Girl I’m beggin’
دختر دارم التماس میکنم

 

[Chorus]

Mhh ye-e-e-ah
مم آررره

I’m beggin’, beggin’ you
التماس میکنم، بهت التماس میکنم

So put your loving hand out baby
پس عزیزم دست پرمهرت رو دراز کن

I’m beggin’, beggin’ you
التماس میکنم، بهت التماس میکنم

So put your loving hand out darlin’
پس دلبرم دست پرمهرت رو دراز کن

 

[Verse 4]

I’m fightin’ hard
دارم سخت میجنگم

To hold my own
تا چیزی که مال خودم هستش رو نگه دارم

Just can’t make it all alone
فقط نمیتونم تنهایی از پسش بربیام

I’m holdin’ on
دارم تحمل میکنم

I can’t fall back
نمیتونم پا پس بکشم

I’m just a con about to fade to black
من محکوم به محو شدن توی سیاهی ام

 

[Chorus]

I’m beggin’, beggin’ you
التماس میکنم، بهت التماس میکنم

put your loving hand out baby
عزیزم دست پرمهرت رو دراز کن

I’m beggin’, beggin’ you
التماس میکنم، بهت التماس میکنم

So put your loving hand out darlin’
پس دلبرم دست پرمهرت رو دراز کن

I’m beggin’, beggin’ you
التماس میکنم، بهت التماس میکنم

put your loving hand out baby
عزیزم دست پرمهرت رو دراز کن

I’m beggin’, beggin’ you
التماس میکنم، بهت التماس میکنم

So put your loving hand out darlin’
پس دلبرم دست پرمهرت رو دراز کن

 

[Outro]

I’m beggin’, beggin’ you
التماس میکنم، بهت التماس میکنم

So put your loving hand out baby
پس عزیزم دست پرمهرت رو دراز کن

I’m beggin’, beggin’ you
التماس میکنم، بهت التماس میکنم

So put your loving hand out’
پس دست پرمهرت رو دراز کن

 

ترجمه آهنگ Beggin از منسکین

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.