آهنگهای ویژه

 • دانلود آلبوم The Death of Slim Shady از Eminem

  Eminem

  The Death of Slim Shady

 • دانلود آهنگ Woman's World از Katy Perry

  Katy Perry

  Woman’s World

 • دانلود آهنگ XO (Only If You Say Yes) از ENHYPEN

  ENHYPEN

  XO (Only If You Say Yes)

 • دانلود آلبوم I SWAY از G I-DLE

  G I-DLE

  I SWAY

 • دانلود آهنگ Smeraldo Garden Marching Band از Jimin و Loco + ترجمه

  Jimin & Loco

  Smeraldo Garden Marching Band

 • دانلود آهنگ Mamushi از Megan Thee Stallion و Yuki Chiba

  Megan Thee Stallion & Yuki Chiba

  Mamushi

 • دانلود آهنگ Tough از Quavo و Lana Del Rey + متن و ترجمه

  Quavo & Lana Del Rey

  Tough

دانلود آهنگ Mockingbird از Eminem + متن و ترجمه

2

دانلود آهنگ Mockingbird از Eminem + متن و ترجمه

امینم – ماکینگ برد

دانلود آهنگ Mockingbird از Eminem + متن و ترجمه

 

متن و ترجمه آهنگ Mockingbird از Eminem

 

(کل آهنگ خطاب به دخترش هست)

[Intro]

Yeah

آره

I know sometimes things may not always make sense to you right now

می دونم که خیلی چیزا هنوز برات با عقل جور در نمیاد

But hey, what daddy always tell you?

اما ببین بابایی همیشه چی بهت میگفت؟

Straighten up little soldier

صاف وایستا و قوی باش سرباز کوچیکم

Stiffen up that upper lip

لب و لوچت رو آویزون نکن (غصه نخور)

What you crying about?

برای چی داری گریه میکنی؟

You got me

تو منو داری

 

[Verse 1]

Hailie I know you miss your mom and I know you miss your dad

هیلی (یکی از دخترای امینم) میدونم که دلت برای مامانت تنگ شده. دلت برای بابات هم تنگ شده

When I’m gone but I’m trying to give you the life that I never had

درسته رفتم، ولی من دارم سعی میکنم زندگی ای رو براتون فراهم کنم که خودم هیچوقت نداشتم

I can see you’re sad, even when you smile, even when you laugh

میتونم ببینم که ناراحتی حتی وقتی که لبخند میزنی و میخندی

I can see it in your eyes, deep inside you want to cry

میتونم اینو تو چشمات ببینمش، عمیقا میخوای گریه کنی

‘Cause you’re scared, I ain’t there?

چون ترسیدی که من اونجا پیشت نیستم؟

Daddy’s with you in your prayers

بابا همیشه تو دعاهات باهات هست

No more crying, wipe them tears

دیگه گریه نکن، اون اشک ها رو پاک کن

Daddy’s here, no more nightmares

بابا الان اینجاست، دیگه خبری از کابوس نیست

We gonna pull together through it, we gonna do it

ما قراره با همدیگه از این مشکلات عبور کنیم، حتما اینکارو میکنیم

Laney uncles crazy, ain’t he?

لینی (اون یکی دختر امینم) دایی دیوانه است مگه نه؟  (به شوخی میگه)

Yeah but he loves you girl and you better know it

آره ولی خب اون عاشقته دختر و بهتره که اینو بدونی

We’re all we got in this world

ما همه چیزِ همدیگه هستیم

(تو دنیا فقط همدیگه رو داریم)

When it spins, when it swirls

وقتی که این کره خاکی میچرخه و دنیا میگذره

When it whirls, when it twirls

وقتی که این کره خاکی میچرخه و دنیا میگذره

Two little beautiful girls

دوتا دختر کوچولوی خوشگل

Lookin’ puzzled, in a daze

مات و مبهوت به این قضایا نگاه میکنید

I know it’s confusing you

میدونم چی باعث شده متحیر بشید

Daddy’s always on the move, mamma’s always on the news

بابا همیشه در حال سفره و مامانم همیشه تو اخباره

I try to keep you sheltered from it but somehow it seems

تلاش میکنم در پی این حوادثی که داره پیش میاد، از این قضایا دور نگه تون دارم

The harder that I try to do that, the more it backfires on me

اما به نظر میاد هر چقدر سعی میکنم، این قضایا رو ازتون مخفی کنم، نتیجه اش برعکس میشه

(سعی میکنم از ماجرای مامانتون و اعتیاد و دستگیریش زیاد خبردار نشین ولی بازم بالاخره خبردار میشین )

All the things growing up his daddy that he had to see

همه چیز رشد میکنه مثل بابایی که مجبوره اینارو ببینه [و تحمل کنه]

Daddy don’t want you to see but you see just as much as he did

بابایی نمیخواست که شما این ماجراها رو ببینید اما شما هم به اندازه ی خود بابایی شاهد این اتفاقات بودید

We did not plan it to be this way, your mother and me

من و مامانت برنامه ریزی نکرده بودیم که این اتفاقا پیش بیاد

But things have gotten so bad between us

اما همه چی بین ما انقدر بد تموم شد که

I don’t see us ever being together ever again

بعید میدونم باز هم بتونیم باهمدیگه باشیم

Like we used to be when we was teenagers

مثل اونموقع ها که نوجوون بودیم

But then of course everything always happens for a reason

ولی خب قطعا هرچیزی بخاطر یه دلیل خاصی اتفاق میوفته

I guess it was never meant to be

فکر کنم هیچوقت همدیگه نبودیم

But it’s just something we have no control over and that’s what destiny is

ولی خب چیزیه که ما هیچ کنترلی روش نداریم و اسمش سرنوشته

But no more worries, rest your head and go to sleep

ولی خب نگرانی دیگه بسه، سرت رو بذار رو بالش و بخواب

Maybe one day we’ll wake up and this will all just be a dream

شاید یه روز بیدار بشیم و ببینیم تمام اینا فقط یه خواب و خیال بوده

 

[Chorus]

Now hush little baby, don’t you cry

هیس دختر کوچکم ، گریه نکنی هاا

Everything’s gonna be alright

همه چی قراره درست بشه

Stiffen that upper lip up little lady, I told ya

لب و لوچتو آویزون نکن، بهت گفتم

Daddy’s here to hold ya through the night

که بابایی اینجاست تا کل شب رو بغلت کنه

I know mommy’s not here right now and we don’t know why

میدونم که مامانی الان اینجا نیست و ما نمیدونیم چرا

We fear how we feel inside

و ما از احساس درونی خودمون میترسیم

It may seem a little crazy, pretty baby

شاید یکم مسخره بنظر بیاد، دختر قشنگم

But I promise momma’s gonna be alright

اما بهت قول میدم که مامانی حالش خوب میشه

 

تکست و معنی اهنگ Mockingbird

 

[Verse 2]

It’s funny

خنده داره

I remember back one year when daddy had no money

یادم میاد یک سال وقتی بابا هیچ پولی نداشت

Mommy wrapped the christmas presents up

مامان کادوهای کریسمس رو بسته بندی کرد

And stuck ’em under the tree and said some of ’em were from me

و زیر درخت گذاشتشون و گفت بعضی از اون کادو ها از طرف منن

‘Cause daddy couldn’t buy ’em

چون بابایی نمیتوانست بخرتشون

I’ll never forget that christmas I sat up the whole night crying

هیچوقت یادم نمیره اون کریسمس کل شب رو نشستم گریه کردم

‘Cause daddy felt like a bum, see daddy had a job

چون بابایی حس یه آدم بازنده و بی عرضه رو داشت، اخه ببین بابایی کلا یه شغل (وظیفه) داشت

But his job was to keep the food on the table for you and mom

که فقط بتونه یک غذا رو میز برای تو و مامانت فراهم کنه

And at the time every house that we lived in

و اون موقع هر خونه ای که توش زندگی میکردیم

Either kept getting broke into and robbed Or shot up on the block

یا مدام مورد دزدی واقع میشد یا تیراندازی

and your mom was saving money for you in a jar

و مامانت داشت برای تو توی یک شیشه ی مربا پول جمع میکرد

Tryin’ to start a piggy bank for you so you could go to college

سعی میکرد یه سرمایه ی کوچیکی برات دست و پا کنه تا تو بتونی بری دانشگاه

Almost had a thousand dollars till someone broke in and stole it

حدود هزار دلار جمع کرده بود تا وقتی که یه نفر به زور وارد خونه شد و دزدیدش

And I know it hurt so bad it broke your momma’s heart

و میدونم انقدر این اتفاق دردناک بود که قلب مامانت رو بدجوری شکست

And it seemed like everything was just startin’ to fall apart

و به نظر میرسید که همه چیز داشت از هم می پاشید و وضعیت بدتر میشد

Mom and dad was arguin’ a lot so

مامان و بابا خیلی باهم جر و بحث میکردن

momma moved back

پس مامانی برگشت

On the chalmers in the flat one bedroom apartment

 به محله چالمرز توی یه آپارتمانِ تکخوابه

And dad moved back to the other side of 8 mile on Novara

و بابا برگشت به اونطرف ۸ مایل توی نووارا

And that’s when daddy went to california with his CD and met Dr. Dre

و همون موقع بود که بابا با سی دی (حاوی آهنگای خودش) به کالیفورنیا رفت و دکتر دری رو دید

And flew you and momma out to see me

واسه تو و مامانی بلیت گرفتم که بیاین به دیدنم

But daddy had to work, you and momma had to leave me

اما بابا مجبور بود که کار کنه، تو و مامانی باید منو ترک میکردید

Then you started seeing daddy on the t.V. And momma didn’t like it

و بعد هم کم کم شما بابایی رو از تلوزیون میدیدین و مامانی از این اتفاق خوشش نیومد

And you and Laney were to young to understand it

و تو و لینی خیلی کوچیک بودین تا متوجه همچین چیزایی بشین

Papa was a rollin’ stone, momma developed a habit

بابا همیشه در رفت و آمد بود مامانی هم اون کارای همیشگی شو ادامه میداد

And it all happened too fast for either one of us to grab it

و همه‌ی اینا انقدر سریع اتفاق افتاد که هیچکدوم مون نتونستیم جلوشو بگیریم

I’m just sorry you were there and had to witness it first hand

فقط متاسفم از این که شماها اونجا حضور داشتید و مجبور بودید اولین نفر شاهد اون همه اتفاق بشید

‘Cause all I ever wanted to do was just make you proud

چون تمام چیزی که من میخواستم این بود که شماها بهم افتخار کنین

Now I’m sittin’ in this empty house, just reminiscing

اما الان توی این خونه ی خالی نشستم و خاطرات رو مرور میکنم

Lookin’ at your baby pictures, it just trips me out

To see how much you both have grown,

به عکس های بچگیتون نگاه میکنم و مبهوت میمونم که جفتتون چقدر بزرگ شدید

 it’s almost like you’re sisters now

انگار که باهم خواهر اید

Wow, guess you pretty much are and daddy’s still here

واو فکر کنم واقعا هستید، و بابایی هنوز همینجاست

Laney I’m talkin’ to you too, daddy’s still here

لینی با تو هم دارم حرف میزنما، بابایی هنوز اینجاس

I like the sound of that, yeah

صداش رو خیلی دوست دارم، آره

It’s got a ring to it don’t it?

یه آوای خاصی داره مگه نه؟

Shh, momma’s only gone for the moment

مامان فقط برای چند لحظه از پیشمون رفته

 

[Chorus]

Now hush little baby, don’t you cry

هیس دختر کوچکم ، گریه نکنی هاا

Everything’s gonna be alright

همه چی قراره درست بشه

Stiffen that upper lip up little lady, I told ya

لب و لوچتو آویزون نکن، بهت گفتم

Daddy’s here to hold ya through the night

که بابایی اینجاست تا کل شب رو بغلت کنه

I know mommy’s not here right now and we don’t know why

میدونم که مامانی الان اینجا نیست و ما نمیدونیم چرا

We fear how we feel inside

و ما از احساس درونی خودمون میترسیم

It may seem a little crazy, pretty baby

شاید یکم مسخره بنظر بیاد، دختر قشنگم

But I promise momma’s gonna be alright

اما بهت قول میدم که مامانی حالش خوب میشه

 

[Post-Chorus]

And if you ask me too

و اگه تو ازم بخوای

Daddy’s gonna buy you a mockingbird

بابایی برات یه مرغ مینا میخره

Ima give you the world

بهت کل دنیا رو میدم

Ima buy a diamond ring for you

برات یه انگشتر الماس میخرم

Ima sing for you

برات آواز میخوانم

I’ll do anything for you to see you smile

هر کاری می کنم تا لبخند رو روی لبات ببینم

And if that mockingbird don’t sing and that ring don’t shine

و اگه اون مرغ مینا آواز نخونه و اون انگشتر برق نزنه

Ima break that birdies neck

گردن اون پرنده رو میشکنم

I’d go back to the jeweler who sold it to ya

برمیگردم پیش اون جواهر فروش و انگشترو به خودش میفروشم

And make him eat every carat don’t f–k with dad (ha)

و مجبورش میکنم تک تک قیراط های انگشترو بخوره، هع بهتره با بابایی در نیوفتی (خطاب به جواهرفروش)

 

دانلود آهنگ Mockingbird از امینم

پخش آنلاین آهنگ

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.