آهنگهای ویژه

 • دانلود اجرای زنده شکیرا بین دو نیمه فینال کوپا آمریکا 2024

  SHAKIRA

  COPA AMÉRICA 2024 FINALS Live PERFORMANCE

 • دانلود آهنگ Woman's World از Katy Perry + متن و ترجمه

  Katy Perry

  Woman’s World

 • دانلود آلبوم X's از Cigarettes After Sex

  Cigarettes After Sex

  X’s

 • دانلود آلبوم ROMANCE : UNTOLD از ENHYPEN

  ENHYPEN

  ROMANCE : UNTOLD

 • دانلود آلبوم The Death of Slim Shady از Eminem

  Eminem

  The Death of Slim Shady

 • دانلود آهنگ XO (Only If You Say Yes) از ENHYPEN + ترجمه

  ENHYPEN

  XO (Only If You Say Yes)

 • دانلود آلبوم I SWAY از G I-DLE

  G I-DLE

  I SWAY

ترجمه آهنگ Godzilla از Eminem و Juice WRLD

2

ترجمه آهنگ Godzilla از Eminem و Juice WRLD + دانلود اهنگ

امینم و جوس ورلد – گودزیلا

ترجمه آهنگ Godzilla از Eminem و Juice WRLD

 

متن و ترجمه آهنگ Godzilla از Eminem و Juice WRLD

 

[Intro]
Ugh, you’re a monster
اوه، تو یه هیولایی

 

[Verse 1: Eminem]

I can swallow a bottle of alcohol and I’ll feel like Godzilla
میتونم یه بطری الکل رو سر بکشم و احساس کنم گودزیلام
Better hit the deck like the card dealer
بهتره مثل دلال کارت عرشه رو بترکونم
My whole squad’s in here, walkin’ around the party
گروهم اینجاس، دارن تو پارتی میگردن
A cross between a zombie apocalypse and big Bobby
یه فاصله بین آخرالزمان زامبی و بابی بزرگه
The Brain Heenan which is probably the
برین هینان (همون بابی) همونه که احتمالا
Same reason I wrestle with mania
به همین دلیل با جنون میجنگم
Shady’s in this bi*ch, I’m posse’d up
شیدی توی این بدکارس، من بین جمعیت محاصره شدم
Consider it to cross me a costly mistake
اینو در نظر بگیرید که یه اشتباه فاخر ازم بگیرید
If they sleepin’ on me, the
اگه اونا روم بخوابن
Hoes better get insomnia, ADHD, hydroxycut
فاحشه ها بهتره بی خوابی بگیرن، ای دی اچ دی، هیدروکسیکات
Pass the Courvoisi’ (Hey, hey)
کوروسی (کنیاک فرانسوی) رو رد کن بیاد (هی،هی)
In AA, with an AK, melee, finna set it like a playdate
توی الکلی های ناشناس، با یه کلاشینکف، غوغا کردم، مثل یه تاریخ ساز خواستم مرتبش کنم
Better vacate, retreat like a vacay, mayday
بهتره ترک کنیم، مثل یه مرخصی عقب نشینی کنیم، اضطراریه
This beat is cray-cray, Ray J, h-a, h-a, h-a
این بیت دیوونه کننده اس، ری جی، اچ ای، اچ ای، اچ ای
Laughin’ all the way to the bank, I spray flames
تمام مسیر به بانک رو میخندم، شعله ها رو پخش میکنم
They cannot tame or placate the (Ayy)
اونا نمی تونن رام یا آروم کنن

 

[Chorus: Juice WRLD with Eminem]

Monster
هیولا رو
You get in my way? I’ma feed you to the

تو سر راهمی؟ میدم بخورتت
monster (Yeah)
هیولا (آره)
I’m normal during the day, but at night turn to a monster (Yeah)
من تمام روز رو عادی ام، ولی تو شب تبدیل به یه هیولا میشم (آره)
When the moon shines like Ice Road Truckers
وقتی ماه مثل کامیون های یخی میدرخشه
I look like a villain outta those blockbusters
من یه تبهکار جدای این بترکونا‌ به نظر میرسم
Godzilla, fire spitter, monster
گودزیلا، آتیش زن، هیولا
Blood on the dance floor, and on the Louis V carpet
خون روی زمین رقص و روی فرش لویی ویتون
Fire, Godzilla, fire, monster
آتیش، گودزیلا، آتیش، هیولا
Blood on the dance floor, and on the Louis V carpet
خون روی زمین رقص و روی فرش لویی ویتون

 

[Verse 2: Eminem]

I’m just a product of Slick Rick, at Onyx, told ’em lick the balls
من از سیلک ریک ساخته شدم، از طرف اونیکسم، بهشون میگم توپ ها رو لیس بزنین
Had ’em just appalled at so many things that pissed ’em off
مجبورشون میکنم فقط از خیلی چیزایی که (باهاش) گورشون گم میشه وحشت زده شن
It’s impossible to list ’em all
غیرممکنه که همه شونو لیست کنم
And in the midst of all this
و توی وسط همه این بذارم
I’m in a mental hospital with a crystal ball
من با توپ های کریستالی توی بیمارستان روانی ام
Tryna see, will I still be like this tomorrow?
سعی میکنم ببینم، هنوز فردا مثل این هستم؟
Risperdal, voices whisper
ریسپردال، صداها پچ پچ میکنن
But my fist is balled back up against the wall, pencil drawn
ولی تلاشم توپیه که در برابر یه دیوار بر میگرده، مداد نقاشی کشیده
This is just the song to go ballistic on
این فقط آهنگیه که عصبانی میکنه
You just pulled a pistol on the guy with the missile launcher
تو یه کلت سمت کسی کشیدی که با یه آرپی جیه
I’m just a Loch Ness, the mythological
من فقط یه لاک نسم، اسطوره ای ام
Quick to tell a bi*ch screw off like a fifth of Vodka
سریع به یه بدکاره میگم مثل یه پنجم ودکا بپیچونه
When you twist the top of the bottle, I’m a
وقتی تو یه جرعه بطری رو میچرخونی، من یه

 

[Chorus: Juice WRLD with Eminem]

Monster
هیولام

You get in my way? I’ma feed you to the

تو سر راهمی؟ میدم بخورتت
monster (Yeah)
هیولا (آره)

I’m normal during the day, but at night turn to a monster (Yeah)
من تمام روز رو عادی ام، ولی تو شب تبدیل به یه هیولا میشم (آره)
When the moon shines like Ice Road Truckers
وقتی ماه مثل کامیون های یخی میدرخشه
I look like a villain outta those blockbusters
من یه تبهکار جدای این بترکونا‌ به نظر میرسم
Godzilla, fire spitter, monster
گودزیلا، آتیش زن، هیولا
Blood on the dance floor, and on the Louis V carpet
خون روی زمین رقص و روی فرش لویی ویتون
Fire, Godzilla, fire, monster
آتیش، گودزیلا، آتیش، هیولا
Blood on the dance floor, and on the Louis V carpet
خون روی زمین رقص و روی فرش لویی ویتون

 

تکست و معنی اهنگ Godzilla

 

[Verse 3: Eminem]

If you never gave a damn, raise your hand
اگه هیچ وقت اهمیتی نمیدین، دستتون ببرین بالا
‘Cause I’m about to set trip, vacation plans
چون میخوام برنامه های تعطیلات سفر رو بچینم
I’m on point, like my index is, so all you will ever get is
روی قله ام، مثل علامتمه، پس همه شما در هر حال با
The motherfuckin’ finger (Finger), prostate exam (‘xam)
انگشت لعنتی مو (انگشت)، آزمون پروستات می گیری(آزمون)
How can I have all these fans and perspire?
چطور میتونم این همه طرفدار و عرق داشته باشم؟
Like a liar’s pants, I’m on fire
مثل یه شلوار دروغگو، روی آتیشم
And I got no plans to retire and I’m still the man you admire
و هیچ نقشه ای برای بازنشسته شدن ندارم و هنوزم همون مردی ام که تو تحسینش میکنی
These chicks are spazzin’ out, I only get more handsome and flier
این در و داف ها دارن غش میکنن، من تنها خوش قیافه تر و بلندتر میشم
I got ’em passin’ out like what you do, when you hand someone flyers
همه شونو مثل چیزی که میکنی میگذرونم، وقتی دست یکی اعلامیه میدی
What goes around comes around just like the blades on a chainsaw
چیزی میره و میاد فقط مثل تیغ های روی زنجیر
‘Cause I caught the flaps of my dollar stack
چون من از بسته های دلارم ضربه خوردم
Right off the bat like a baseball, like Kid Ink
بلافاصله مثل یه توپ بیسبال، مثل کید اینک (ضربه خوردم)
Bitch, I got them racks with so much ease that they call me Diddy
عوضی، من اونا رو با کلی آسودگی شکنجه دادم که صدام میکنن دیدی
‘Cause I make bands and I call getting cheese a cakewalk (Cheesecake)
چون من گروه درست میکنم و میگم که چیز کیک با پای پیاده بیارن
Bitch, I’m a player, I’m too motherfuckin’ stingy for Cher
عوضی، من بازیکنم، من خیلی برای شر خسیسم
Won’t even lend you an ear ain’t even pretendin’ to care
حتی بهت گوش هم نمیدم حتی وانمود به اهمیت دادن نمیکنم
But I tell a bi*ch I’ll marry her, if she’ll bury her
ولی من به یه بدکاره میگم باهاش ازدواج میکنم، اگه اون
Face on my genital area, the original Richard Ramirez
صورتشو روی آلتم دفن کنه (باهام بمیره)، ریچارد رامیرز اصلی
Christian Rivera ‘
کریستین ریورا
‘Cause my lyrics never sit well so they wanna give me the chair
چون شعرام هرگز خوب درک نمیشه پس اونا میخوان بهم صندلی بدن
Like a paraplegic, and it’s scary, call it Harry Carry
مثل یه قطع نخاعی، و ترسو، صداش میکنم هری کری
‘Cause every Tom and Dick and Harry
چون هر بار تام و دیک و هری
Carry a Merriam motherfuckin’ dictionary
همراهشون یه دیکشنری مریم وبستر دارن
Got ’em swearin’ up and down, they can’t spit, this shit’s hilarious
مجبورشون میکنم قسم بخورن بالا و پایین برن، اونا نمیتونن بندازن، این کثافت خنده داره
It’s time to put these bi*ches in the obituary column
وقت گذاشتن این بدکاره ها توی ستون درگذشته هاس
We wouldn’t see eye to eye with a staring problem
ما با مشکل خیره شدن رو به رو نمیشیم
Get the shaft out like a steering column (Mark Jack)
مثل یه ستون کنترل تیر رو بیرون بیار
Trigger happy, pack heat, but it’s black ink
دعوایی، بسته بندی گرما، ولی این جوهر سیاهه
Evil half of the Bad Meets
شیطان نیمه ای از ملاقات بده
Evil, that means take a back seat
شیطان، به این منظوره که عقب بشین
Take it back to Fat Petes with a maxi, single
با یه ماکسی به سمت فت پیتس برگردوندن، تنهایی
Look at my rap sheets, what attracts these people
به صفحه های رپم نگاه کن، چطور این مردم رو که گانگسترامن
Is my gangster, bitch, like Apache with a catchy jingle
رو جذب می کنه، عوضی، مثل آپاچی با زنگوله اش
I stack these chips, you barely got a half-eaten Cheeto
این چیپس ها رو بسته بندی میکنم، تو فوقش یه نصفه چیتو گیر آوردی
Fill ’em with the venom, and eliminate ’em
با زهر اونا رو پر میکنم، و خردشون میکنم
Other words, I Minute Maid ’em
کلمه های دیگه، من خدمتکار لحظه ای شون میکنم
I don’t want to hurt ’em, but I did ’em in a fit of rage
نمیخوام بهشون آسیب بزنم، ولی توی یه بدرفتاری باهاشون گیر افتادم (باهام بدرفتاری میکنن)
I’m murderin’ again, nobody will evade him
دوباره میکشم، هیچ کس راه فراری ازش نداره
I’m finna kill ’em and dump all the fuckin’ bodies in a lake
میخوام بکشمشون و همه اون بدن های لعنتی رو تو دریاچه بندازم
Obliteratin’ everything, incineratin’ and renegade ’em
همه چیز رو نابود میکنم، خاکستر میکنم و تغییر دین شون میدم (renegade معنی مسیحی مسلمان شده هم میده)
And I make anybody who want it with the pen afraid
و هر کسی که بخواد با خودکار بترسه مجبور میکنم
But don’t nobody want it but they’re gonna get it anyway
ولی هیچ کس اینو نمیخواد ولی اونا در هر صورت میگیرنش
‘Cause I’m beginnin’ to feel like I’m mentally ill
چون من دارم احساس میکنم بیمار روانی میشم
I’m Atilla, kill or be killed, I’m a killer, be the vanilla gorilla
من آتیلام، بکش یا کشته شو، من قاتلم، گوریل وانیلی بشو
You’re bringin’ the killer within me, out of me
تو قاتل رو با من همراه میکنی، بیرون من
You don’t want to be the enemy of the demon
تو که نمیخوای دشمن شیطانی ای باشی
Who went in me, and be on the receiving of me, what stupidity, it’d be
که درونم نفوذ کرده، و روی پذیرش من باشی، چه احمقانه، این
Every bit of me is the epitome of a spitter
هر ذره از من باشه که مظهری از پخش کننده اس
When I’m in the vicinity, motherf*cker, you better duck
وقتی من توی این حوالی ام، مادربوق، تو بهتره غوطه ور شید
Or you finna be dead the minute you run into me
یا میخواید یه دقیقه بمیری باهام برخورد کن
A hundred percent of you is a fifth of a percent of me
یه صد درصد تو یه پنجم درصد منه
I’m ’bout to fuckin’ finish you bitch, I’m unfadable
دارم بدجور تمومت میکنم عوضی، من محونشدنی ام
You wanna battle, I’m available, I’m blowin’ up like an inflatable
تو جنگ میخوای، من در دسترسم، من مثل یه بادکنک منفجرت میکنم
I’m undebatable, I’m unavoidable, I’m unevadable
غیر قابل انکارم، اجتناب ناپذیرم، غیرقابل اجتنابم
I’m on the toilet bowl
من روی کاسه توالتم
I got a trailer full of money and I’m paid in full
یه تریلر پر پول دارم و به طور کامل پرداخت شده ام
I’m not afraid to pull the
من نمیترسم که

 

[Outro: Eminem]
Man stop
رفیق تمومش کن
Look what I’m plannin’ (Haha)
ببین چه نقشه ای دارم (هاها)

Look what I’m plannin’ (Haha)
ببین چه نقشه ای دارم (هاها)

 

ترجمه آهنگ Godzilla از امینم و جوس ورلد

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.