آهنگهای ویژه

 • دانلود آلبوم The Death of Slim Shady از Eminem

  Eminem

  The Death of Slim Shady

 • دانلود آهنگ Woman's World از Katy Perry

  Katy Perry

  Woman’s World

 • دانلود آهنگ XO (Only If You Say Yes) از ENHYPEN

  ENHYPEN

  XO (Only If You Say Yes)

 • دانلود آلبوم I SWAY از G I-DLE

  G I-DLE

  I SWAY

 • دانلود آهنگ Smeraldo Garden Marching Band از Jimin و Loco + ترجمه

  Jimin & Loco

  Smeraldo Garden Marching Band

 • دانلود آهنگ Mamushi از Megan Thee Stallion و Yuki Chiba

  Megan Thee Stallion & Yuki Chiba

  Mamushi

 • دانلود آهنگ Tough از Quavo و Lana Del Rey + متن و ترجمه

  Quavo & Lana Del Rey

  Tough

ترجمه آهنگ All Too Well از Taylor Swift

1

ترجمه آهنگ All Too Well از Taylor Swift + دانلود اهنگ

تیلور سوئیفت – ال تو ول (همه چیز خوبه) (ورژن ۱۰ دقیقه ای)

Taylor SwiftAll Too Well (10 Minute Version)

ترجمه آهنگ All Too Well از Taylor Swift

 

متن و ترجمه آهنگ All Too Well از Taylor Swift

 

[Verse 1]

I walked through the door with you, the air was cold

با تو از در آمدم تو، هوا سرد بود

But something ’bout it felt like home somehow

ولی چیزی باعث میشد یه جورایی حس کنم توی خونه‌م

And I left my scarf there at your sister’s house

و من شال گردنم را آنجا توی خانه خواهرت جا گذاشتم

And you’ve still got it in your drawer, even now

و هنوز روی میزت داریش، حتی حالا

Oh, your sweet disposition and my wide-eyed gaze

اوه، طبع شیرین تو و خیره شدن چشمهای من

We’re singing in the car, getting lost upstate

توی ماشین آواز می‌خوانیم درحالی که داریم توی شمال گم میشیم

Autumn leaves falling down like pieces into place

برگ‌های پاییزی روی زمین می‌افتند مثل تکه‌هایی که سرجایشان قرار می‌گیرند

And I can picture it after all these days

و بعد از این همه مدت هنوز می‌تونم تصورش کنم

 

[Pre-Chorus]

And I know it’s long gone and

و می‌دونم که خیلی وقته تمام شده

That magic’s not here no more

و اون جادو دیگه اینجا نیست

And I might be okay, but I’m not fine at all

و ممکنه همه چیز خوب باشه، ولی من اصلا حالم خوب نیست

Oh, oh, oh

 

[Chorus]

‘Causе there we arе again on that little town street

چون حالا دوباره ما اینجاییم توی این خیابان شهرک

You almost ran the red ’cause you were lookin’ over at me

تقریبا صورتت سرخ شده چون داشتی دنبال من می‌گشتی

Wind in my hair, I was there

باد توی موهایم،من آنجا بودم

I remember it all too well

همه چیز را به خوبی به یاد می‌آورم

 

[Verse 2]

Photo album on the counter, your cheeks were turning red

آلبوم عکس روی میزمه گونه‌هات سرخ میشدن

You used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed

یه بچه کوچولوی عینکی روی تخت دونفره بودی

And your mother’s telling stories ’bout you on the tee-ball team

و مادرت از تو توی تیم قصه‌هایی تعریف می‌کنه

You tell me ’bout your past, thinking your future was me

درباره گذشته‌ات بهم میگی که فکر می‌کردی من آینده توام

And you were tossing me the car keys, fuck the patriarchy

و تو داشتی کلید ماشین رو به سمتم پرت می‌کردی، لعنت به مردسالاری

Key chain on the ground, we were always skipping town

دسته کلید روی زمین، ما همیشه از شهر خارج می‌شدیم

And I was thinking on the drive down, any time now

و من داشتم فکر می‌کردم موقع رانندگی، هر زمانی حالا

He’s gonna say it’s love, you never called it what it was

اون قراره بگه این عشقه، تو هیچوقت برای چیزی که داشتیم اسمی نذاشتی

‘Til we were dead and gone and buried

تا وقتی که ما مردیم(رابطشون)و از بین رفت و دفن شد

Check the pulse and come back swearing it’s the same

نبض رو چک می‌کنم و برمی‌گردم قسم می‌خورم که همونه

After three months in the grave

بعد از سه ماه در قبر بودن

And then you wondered where it went to as I reached for you

و بعد تو متعجب بودی که کجا رفت وقتی باهات تماس گرفتم

But all I felt was shame and you held my lifeless frame

اما تمام چیزی که حس کردم خجالت بود و تو عکس بی جون منو نگه داشتی

 

[Pre-Chorus]

And I know it’s long gone and

می‌دونم خیلی از اون زمان گذشته

There was nothing else I could do

و هیچ کاری از دستم برنمی‌آمد

And I forget about you long enough

فراموشت کردم انقدر زیاد

To forget why I needed to

که فراموش کنم چرا بهت نیاز داشتم

 

[Chorus]

‘Cause there we are again in the middle of the night

چون حالا دوباره ما اینجاییم در نیمه شب

We’re dancing ’round the kitchen in the refrigerator light

در نور یخچال توی آشپزخانه داریم می‌رقصیم

Down the stairs, I was there

پایین پله‌ها، من آنجا بودم

I remember it all too well

همه چیز را به خوبی به یاد می‌آورم

And there we are again when nobody had to know

و ما دوباره اونجا هستیم که هیچ کس مجبور به دانستن اون نبود

You kept me like a secret but I kept you like an oath

تو منو مثل یک راز نگه داشتی اما من تو را مثل یک سوگند نگه داشتم

Sacred prayer, and we’d swear

دعای مقدس، و ما سوگند یاد می‌کنیم

To remember it all too well, yeah

برای اینکه این را به خوبی به یاد بیاریم، بله

 

تکست و معنی اهنگ All Too Well

 

[Bridge]

Well maybe we got lost in translation

و شاید سوتفاهم بود

Maybe I asked for too much

شاید چیز زیادی خواستم

But maybe this thing was a masterpiece

ولی شاید این یک شاهکار بود

‘Til you tore it all up

تا وقتی که تو پاره‌اش کردی

Running scared, I was there

درحالی که با ترس دویدی، من آنجا بودم

I remember it all too well

همه چیز را به خوبی به یاد می‌آورم

And you call me up again

و دوباره بهم زنگ زدی

Just to break me like a promise

فقط واسه اینکه مثل یه قول منو بشکنی

So casually cruel in the name of being honest

خیلی تصادفی و بی‌رحمانه در نام صداقت

I’m a crumpled up piece of paper lying here

یه تکه کاغذم که اینجا روی زمین افتاده

‘Cause I remember it all, all, all

چون همه چیز را به خوبی به یاد می‌آورم

 

[Verse 3]

They say all’s well that ends well

اونا میگن همه چی به خوبی و خوشی تموم میشه

But I’m in a new hell every time you double-cross my mind

اما من تو یه جهنم جدیدم هر دفعه که تو ذهنمو دور میزنی

You said if we had been closer in age maybe it would have been fine

گفتی اگه ما از نظر سنی نزدیک تر بودیم شاید خوب پیش می‌رفت

And that made me want to die

و اونکاری کرد بخوام بمیرم

The idea you had of me, who was she?

نظری که راجبم داشتی، اون دختر کی بود؟

A never-needy ever lovely jewel whose shine reflects on you

یک جواهر دوس داشتنی بدون نیاز به هیچی که روشناییش بهت میتابه

Not weeping in a party bathroom

و توی دسشویی یک مهمونی گریه نمی‌کنه

Some actress asking me what happened, you, that’s what happened, you

یک بازیگر زن ازم پرسید چیشده، تو، این چیزیه که اتفاق افتاده، تو

You who charmed my dad with self-effacing jokes

تو کسی که با جوک های شکست نفسانه‌اش پدرم رو تحت تاثیر قرار دادی

Sipping coffee like you’re on a late night show

طوری قهوه می‌خوری انگار تو یک برنامه تلویزیونی هستی

But then he watched me watch the front door all night, willing you to come

اما بعد اون منو دید که کل شب چشمم به در بود، منتظر آمدنت بودم

And he said, “It’s supposed to be fun turning twenty-one”

و اون گفت، «قرار بود ۲۱ سالگی جالب باشه»

 

[Chorus]

Time won’t fly, it’s like I’m paralyzed by it

زمان پرواز نمی‌کنه (نمی‌گذره)، انگار توسطش فلج شدم

I’d like to be my old self again, but I’m still trying to find it

دلم می‌خواد خود قدیمیم باشم دوباره اما هنوز دارم تلاش می‌کنم پیداش کنم

After plaid shirt days and nights when you made me your own

بعد از روزای پیرهن چارخونه و شبهایی که منو مال خودت کردی

Now you mail back my things and I walk home alone

حالا وسایلامو پس می‌فرستی و من تنها میرم خونه

But you keep my old scarf from that very first week

ولی از همون هفته اول شال گردنم را نگه داشته‌ای

‘Cause it reminds you of innocence and it smells like me

چون تو را یاد صداقت می‌ندازه و بوی من را میده

You can’t get rid of it

نمی‌تونی از شرش خلاص بشی

‘Cause you remember it all too well, yeah

چون تو همه چیز را به خوبی به یاد می‌آوری

‘Cause there we are again when I loved you so

چون ما دوباره اینجاییم وقتی که تو رو خیلی دوست داشتم

Back before you lost the one real thing you’ve ever known

قبل از اون که تو تنها چیز واقعی‌ای که تا حالا می‌شناختی رو از دست بدی

 

[Post-Chorus]

It was rare, I was there

کمیاب بود، من اونجا بودم

I remember it all too well

همشو خوب یادمه

Wind in my hair, you were there

باد تو موهام، من اونجا بودم

You remember it all

همشو خوب یادته

Down the stairs, you were there

پایین پله‌ها، تو اونجا بودی

You remember it all

همشو خوب یادته

It was rare, I was there

کمیاب بود، من اونجا بودم

I remember it all too well

همشو خوب یادمه

 

[Verse 4]

And I was never good at telling jokes but the punch line goes

و من هیچوقت تو جوک گفتن خوب نبودم اما حرفم اینه که

I’ll get older but your lovers stay my age

بزرگتر میشم اما معشوقه‌های تو همسن من می‌مونن

From when your Brooklyn broke my skin and bones

از وقتی که بروکلین تو پوست و استخوان منو درهم شکوند

I’m a soldier who’s returning half her weight

من یک سربازیم که با نصف وزنش برمی‌گرده

And did the twin flame bruise paint you blue?

و آیا زخمی شدن من تو را هم کبود و ناراحت کرد؟

Just between us, did the love affair maim you too?

فقط بین خودمون، ولی رابطه عاشقانه‌مون به تو هم آسیب زد؟

Cause in this city’s barren cold, I still remember the first fall of snow

چون در این سرمای خشک شهر، من هنوز افتادن اولین برف رو یادمه

And how it glistened as it fell, I remember it all too well

و اینکه چجوری برق زد وقتی افتاد، من همشو خوب یادمه

 

[Outro]

Just between us, did the love affair maim you all too well?

فقط بین خودمون باشه، ولی رابطه‌ی عاشقانه‌مون به تو هم خیلی خوب ضربه زد؟

Just between us, do you remember it all too well?

فقط بین خودمون باشه، تو هم همشو خوب یادته؟

Just between us, I remember it (Just between us) all too well

بین خودمون باشه، من همشو (بین خودمون باشه) خوب یادم میاد

Wind in my hair, I was there, I was there

باد توی موهام، من اونجا بودم، من اونجا بودم

Down the stairs, I was there, I was there

پایین پله‌ها، من اونجا بودم، اونجا بودم

Sacred prayer, I was there, I was there

دعای مقدس، من اونجا بودم، من اونجا بودم

It was rare, you remember it all too well

کمیاب بود، تو خوب یادته همشو

Wind in my hair, I was there, I was there

باد توی موهام، من اونجا بودم، من اونجا بودم

Down the stairs, I was there, I was there

پایین پله‌ها، من اونجا بودم، اونجا بودم

Sacred prayer, I was there, I was there

دعای مقدس، من اونجا بودم، من اونجا بودم

It was rare, you remember it

کمیاب بود، من اونجا بودم

Wind in my hair, I was there, I was there

باد توی موهام، من اونجا بودم، من اونجا بودم

Down the stairs, I was there, I was there

پایین پله‌ها، من اونجا بودم، اونجا بودم

Sacred prayer, I was there, I was there

دعای مقدس، من اونجا بودم، من اونجا بودم

It was rare, you remember it

کمیاب بود، من اونجا بودم

Wind in my hair, I was there, I was there

باد توی موهام، من اونجا بودم، من اونجا بودم

Down the stairs, I was there, I was there

پایین پله‌ها، من اونجا بودم، اونجا بودم

Sacred prayer, I was there, I was there

دعای مقدس، من اونجا بودم، من اونجا بودم

It was rare, you remember it

کمیاب بود، من اونجا بودم

 

ترجمه آهنگ All Too Well از تیلور سوئیفت

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.