دانلود آهنگ خارجی

ترجمه آهنگ Zincir از Cem Adrian

14

ترجمه آهنگ Zincir از Cem Adrian

جم آدریانزنجیر || Cem AdrianZincir

ترجمه آهنگ Zincir از Cem Adrian

 

متن و ترجمه آهنگ Zincir از Cem Adrian

 

[Giriş]
Artık bilmediğin, gelip geçmediğin

بی تو، دیگه یه جایی ام که: نه می‌دونی کجاست، نه گذرت بهش میفته
Hiç görmediğin bir yerdeyim, sensiz

نه هیچ وقتم می‌بینیش، بی تو
Artık bakmadığın, beni duymadığın

بی تو، دیگه یه جایی ام که: نه منو می‌بینی، نه صدامو می‌شنوی
Issız, sormadığın bir yerdeyim, sensiz

نه تنها دنبالم می‌گردی

 

[Bölüm 1]
Umudum yok, umudum yok

امیدی ندارم، امیدی ندارم
Umut rüya, gerçek zaman

امید رویاست، این زمانه که واقعیت داره
Peşimde koşturan

دوان دوان به دنبالم
Teselli yok, telafi yok

تسلی نیست، جبرانی نیست
Hayat rüya, her şey yalan

زندگی رویاست، همه چی دروغه
Yaklaşınca zaman

وقتی که زمانش نزدیک میشه

 

[Bölüm 2]
Dayanabilir mi sence sonlara?

به نظرت (قلبم) پایان ها رو می‌تونه تحمل کنه؟
Yenebilir mi onları?

می‌تونه شکستشون بده؟
Bozabilir mi kahpe yazgıyı?

می‌تونه سرنوشتِ نابکارو خورد کنه؟
Kalbim, kalbim

قلبم، قلبم

 

 

تکست و معنی آهنگ Zincir

 

[Nakarat]
Tutunabilir mi sence Tanrıya?

به نظرت (قلبم) می‌تونه به خدا متوسل بشه؟
Geçebilir mi bu acı?

می‌تونه از این درد عبور کنه؟
Kırabilir mi kahrı zinciri?

می‌تونه زنجیرِ قهر رو بشکنه؟
Kalbim, kalbim

قلبم، قلبم
Dayanabilir mi sence sonlara?

به نظرت پایان ها رو می‌تونه تحمل کنه؟
Yenebilir mi onları?

می‌تونه شکستشون بده؟
Bozabilir mi kahpe yazgıyı?

می‌تونه سرنوشتِ نابکارو خورد کنه؟
Kalbim, kalbim

قلبم، قلبم

Tutunabilir mi sence Tanrıya?

به نظرت می‌تونه به خدا متوسل بشه؟
Geçebilir mi bu acı?

می‌تونه از این درد عبور کنه؟
Kırabilir mi kahrı zinciri?

می‌تونه زنجیرِ قهر رو بشکنه؟

Kalbim, kalbim

قلبم، قلبم

Dayanabilir mi sence sonlara?

به نظرت پایان ها رو می‌تونه تحمل کنه؟
Yenebilir mi onları?

می‌تونه شکستشون بده؟
Bozabilir mi kahpe yazgıyı?

می‌تونه سرنوشتِ نابکارو خورد کنه؟

Kalbim, kalbim

قلبم، قلبم

Tutunabilir mi sence Tanrıya?

به نظرت می‌تونه به خدا متوسل بشه؟
Geçebilir mi bu acı?

می‌تونه از این درد عبور کنه؟
Kırabilir mi kahrı zinciri?

می‌تونه زنجیرِ قهر رو بشکنه؟

Kalbim, kalbim

قلبم، قلبم

Dayanabilir mi sence sonlara?

به نظرت پایان ها رو می‌تونه تحمل کنه؟
Yenebilir mi onları?

می‌تونه شکستشون بده؟
Bozabilir mi kahpe yazgıyı?

می‌تونه سرنوشتِ نابکارو خورد کنه؟

Kalbim, kalbim

قلبم، قلبم

Tutunabilir mi sence Tanrıya?

به نظرت می‌تونه به خدا متوسل بشه؟
Geçebilir mi bu acı?

می‌تونه از این درد عبور کنه؟
Kırabilir mi kahrı zinciri?

می‌تونه زنجیرِ قهر رو بشکنه؟

Kalbim, kalbim

قلبم، قلبم

 

[Çıkış]
(Bozabilir mi kahpe yazgıyı?)

(می‌تونه سرنوشتِ نابکارو خورد کنه؟)
(Kırabilir mi kahrı zinciri?)

(می‌تونه زنجیرِ قهر رو بشکنه؟)
(Kalbim, kalbim)

(قلبم، قلبم)

 

ترجمه آهنگ Zincir از جم آدریان

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.