ترجمه آهنگ Watercolor Eyes از Lana Del Rey

1

ترجمه آهنگ Watercolor Eyes از Lana Del Rey

لانا دل ری – واترکالر آیز (چشمان اشک آلود) || Watercolor Eyes – Lana Del Rey

ترجمه آهنگ Watercolor Eyes از Lana Del Rey

 

متن و ترجمه آهنگ Watercolor Eyes از Lana Del Rey

 

[Verse 1]
Why you always doin’ that?

چرا همیشه همچین می‌کنی؟
Breakin’ up with me, then makin’ up

باهام کات می‌کنی، بعد آشتی می‌کنی
Just to make me mad

فقط برای این که عصابانیم کنی

 

[Pre-Chorus]
I think that you taste like rock candy

فکر می‌کردم مثل آبنبات‌های سنگی میمونی
Sweet like beaches, leave me all sandy

مثل سواحل دل انگیز، مرا شنی رها کن
Why do you leave me with watercolor eyes?

چرا منو با چشمان اشک آلود ترک می‌کنی؟
Young love don’t always last forever

عشق‌های دوران جوانی همیشه تا ابد دوام نمی‌آورند
Wild horses can’t keep us together

با زور زدن نمی‌شه این رابطه رو زنده نگه داشت
So what if you taste just like heaven?

پس چی میشه اگه طعم بهشت رو بچشی؟
That don’t make it right

این دردی رو دوا نمی‌کنه
Hot summer and cold watermelon

تابستان گرم و هندوانه خنک
Your love stings like blood and a lemon

عشقت مانند آب لیمو رو زخم نیش میزنه
Why do you leave me with watercolor eyes?

چرا منو با چشمان اشک آلود ترک می‌کنی؟

 

[Chorus]
Watеrcolor eyes

چشمان اشک آلود

Watercolor еyes

چشمان اشک آلود

Watercolor eyes

چشمان اشک آلود
That don’t make it right

این دردی رو دوا نمی‌کنه

 

 

[Verse 2]
Why you always doin’ that?

چرا همیشه همچین می‌کنی؟
Playing guitar while I’m sleepin’

زمانی که خوابم با گیتار بازی می‌کنی
Actin’ like a brat

بچه بازی در میاری

 

معنی آهنگ Watercolor Eyes

 

[Pre-Chorus]

I think that you taste like rock candy

فکر می‌کردم مثل آبنبات‌های سنگی میمونی
Sweet like beaches, leave me all sandy

مثل سواحل دل انگیز، مرا شنی رها کن
Why do you leave me with watercolor eyes?

چرا منو با چشمان اشک آلود ترک می‌کنی؟
Young love don’t always last forever

عشق‌های دوران جوانی همیشه تا ابد دوام نمی‌آورند
Wild horses can’t keep us together

با زور زدن نمی‌شه این رابطه رو زنده نگه داشت
So what if you taste just like heaven?

پس چی میشه اگه طعم بهشت رو بچشی؟
That don’t make it right

این دردی رو دوا نمی‌کنه
Hot summer and cold watermelon

تابستان گرم و هندوانه خنک
Your love stings like blood and a lemon

عشقت مانند آب لیمو رو زخم نیش میزنه
Why do you leave me with watercolor eyes?

چرا منو با چشمان اشک آلود ترک می‌کنی؟

 

[Chorus]
Watercolor eyes

چشمان اشک آلود
Watercolor eyes

چشمان اشک آلود
Watercolor eyes

چشمان اشک آلود
That don’t make it right

این دردی رو دوا نمیکنه
Watercolor eyes

چشمان اشک آلود
Watercolor eyes

چشمان اشک آلود
Watercolor eyes

چشمان اشک آلود
That don’t make it right

این دردی رو دوا نمی‌کنه

 

[Verse 3]

Why you always doin’ that?

چرا همیشه همچین می‌کنی؟
Breakin’ up with me, then makin’ up

باهام کات می‌کنی، بعد آشتی می‌کنی
Just to make me mad

فقط برای این که عصابانیم کنی

 

[Outro]
Oh-oh

Hey, hey

هی، هی
Why?

چرا؟
That don’t make it right

این دردی رو دوا نمی‌کنه

 

ترجمه آهنگ Watercolor Eyes از لانا دل ری

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.