ترجمه آهنگ Aşk Beni Yendi از Oğuzhan Koç

4

ترجمه آهنگ Aşk Beni Yendi از Oğuzhan Koç

اوغوزهان کوچ – عاشک بنی یندی (عشق بهم پیروز شد) || Oguzhan KocAsk Beni Yendi

ترجمه آهنگ Aşk Beni Yendi از Oğuzhan Koç

 

متن و ترجمه آهنگ Aşk Beni Yendi از Oğuzhan Koç

 

[Nakarat]
Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam

اصلا بهم نگاه نکن خوشکلم، نمی‌تونم تحملش کنم
Aşka mı düşelim kendimi kandıramam

می‌خوای عاشق بشیم؟ نمی‌تونم خودم رو گول بزنم
Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi

دستهام عرق می‌کنه، بغض گلومو گرفته
Aldı verdi aşk beni yendi

طول کشید، ولی عشق بهم پیروز شد

 

[Giriş]
Neşesini kederini gördüm, bilemedim belki de kördüm daha önce

غم و شادی شو دیدم، نمیدونم، شاید قبلا کور بودم
Seni gördüğümde anladım ben aşk nedir

وقتی تو رو دیدم فهمیدم عشق یعنی چی

 

 

[Bölüm]
Yanar mı yansın gönlüm

اگه قلبم می‌خواد بسوزه، بذار بسوزه
Kim bilir kaç kere söndürdüm

کی می‌دونه قبلا چندبار آرومش (خاموش) کردم
Bana güldüğünde buz dağım erir

وقتی بهم می‌خدی، کوه یخم آب میشه

 

[Ara Geçiş]
Aldı verdi aşk beni yendi

طول کشید، ولی عشق بهم پیروز شد
Kaldı tadı kalbimde

طعمش تو قلبم باقی موند

 

[Nakarat]

Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam

اصلا بهم نگاه نکن خوشکلم، نمی‌تونم تحملش کنم
Aşka mı düşelim kendimi kandıramam

می‌خوای عاشق بشیم؟ نمی‌تونم خودم رو گول بزنم
Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi

دستهام عرق می‌کنه، بغض گلومو گرفته
Aldı verdi aşk beni yendi

طول کشید، ولی عشق بهم پیروز شد

Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam

اصلا بهم نگاه نکن خوشکلم، نمی‌تونم تحملش کنم
Aşka mı düşelim kendimi kandıramam

می‌خوای عاشق بشیم؟ نمی‌تونم خودم رو گول بزنم
Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi

دستهام عرق می‌کنه، بغض گلومو گرفته
Aldı verdi aşk beni yendi

طول کشید، ولی عشق بهم پیروز شد

 

تکست و معنی آهنگ Aşk Beni Yendi

 

[Bölüm]

Yanar mı yansın gönlüm

اگه قلبم می‌خواد بسوزه، بذار بسوزه
Kim bilir kaç kere söndürdüm

کی می‌دونه قبلا چندبار آرومش (خاموش) کردم
Bana güldüğünde buz dağım erir

وقتی بهم می‌خدی، کوه یخم آب میشه

 

[Ara Geçiş]

Aldı verdi aşk beni yendi

طول کشید، ولی عشق بهم پیروز شد
Kaldı tadı kalbimde

طعمش تو قلبم باقی موند

 

[Nakarat]

Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam

اصلا بهم نگاه نکن خوشکلم، نمی‌تونم تحملش کنم
Aşka mı düşelim kendimi kandıramam

می‌خوای عاشق بشیم؟ نمی‌تونم خودم رو گول بزنم
Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi

دستهام عرق می‌کنه، بغض گلومو گرفته
Aldı verdi aşk beni yendi

طول کشید، ولی عشق بهم پیروز شد

Bakma hiç güzelim bana ben kaldıramam

اصلا بهم نگاه نکن خوشکلم، نمی‌تونم تحملش کنم
Aşka mı düşelim kendimi kandıramam

می‌خوای عاشق بشیم؟ نمی‌تونم خودم رو گول بزنم
Terliyor ellerim, boğazım düğümlendi

دستهام عرق می‌کنه، بغض گلومو گرفته
Aldı verdi aşk beni yendi

طول کشید، ولی عشق بهم پیروز شد

 

ترجمه آهنگ Aşk Beni Yendi از اوغوزهان کوچ

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.