ترجمه آهنگ Alaz Alaz از Buray

18

ترجمه آهنگ Alaz Alaz از Buray + دانلود اهنگ

بورایآلاز آلاز (شعله شعله) || Alaz AlazBuray

ترجمه آهنگ Alaz Alaz از Buray

 

متن و ترجمه آهنگ Alaz Alaz از Buray

 

Topladım tüm cesaretimi

تمام جسارتم رو به کار گرفتم
Hadi al beni canına

زود باش منو ببر تو زندگیت
Vallahi billahi gitmem

به پیر به پیغمبر نمیرم (ترکت نمی‌کنم)
Bavulum dolu tıka basa

چمدونم پره

 

Usul usul öp dudağımdan

به آرامی لبانم رو ببونس
Günahımla bas bağrına

منو با گناهانم به اغوش بگیر
Vallahi billahi gitmem

به پیر به پیغمبر نمیرم
Korkma sevişelim dört nala

نترس، بیا عشق بازی رو سریع شروع کنیم

 

 

Bu hikaye seninle başlar, teninde bitsin, ah

این داستان با تو شروع میشه، بیا روی تن تو هم تموم بشه، اه

 

Alaz alaz yanalım

بیا در شعله‌های سوزان بسوزیم
Gök kubbeye varalım

بیا به گنبد آسمان برسیم
Korksun dünya bu aşktan, felaket çıkaralım

دنیا از این عشق بترسه، فاجعه به پا کنیم
Korksun dünya bu aşktan, felaket çıkaralım

دنیا از این عشق بترسه، فاجعه به پا کنیم

 

معنی آهنگ Alaz Alaz

 

Alaz alaz yanalım

بیا در شعله‌های سوزان بسوزیم
Nirvana’ya varalım

بیا به نیروانا برسیم

(نیروانا برای توصیف آنچه عمق آرامش ذهن در نتیجه اکتساب موکشه می‌نامند به کار می‌رود)
Korksun dünya bu aşktan, kıyamet koparalım

دنیا از این عشق بترسه، قیامت به پا کنیم
Korksun dünya bu aşktan, kıyamet koparalım

دنیا از این عشق بترسه، قیامت به پا کنیم

 

Bu hikaye seninle başlar, teninde bitsin, ah

این داستان با تو شروع میشه، بیا روی تن تو هم تموم بشه، اه

 

Alaz alaz yanalım

بیا در شعله‌های سوزان بسوزیم
Gök kubbeye varalım

بیا به گنبد آسمان برسیم
Korksun dünya bu aşktan, felaket çıkaralım

دنیا از این عشق بترسه، فاجعه به پا کنیم
Korksun dünya bu aşktan, felaket çıkaralım

دنیا از این عشق بترسه، فاجعه به پا کنیم

 

Alaz alaz yanalım

بیا در شعله‌های سوزان بسوزیم
Nirvana’ya varalım

بیا به نیروانا برسیم

Korksun dünya bu aşktan, kıyamet koparalım

دنیا از این عشق بترسه، قیامت به پا کنیم
Korksun dünya bu aşktan, kıyamet koparalım

دنیا از این عشق بترسه، قیامت به پا کنیم

 

دانلود آهنگ Alaz Alaz از بورای

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.