آهنگهای ویژه

 • دانلود آلبوم With YOU-th از TWICE

  TWICE

  With YOU-th

 • دانلود آهنگ Love On از Selena Gomez + ترجمه

  Selena Gomez

  Love On

 • دانلود آهنگ Воля (Volya) از MIRAVI

  MIRAVI

  Воля

 • دانلود آهنگ EASY از LE SSERAFIM + متن و ترجمه

  LE SSERAFIM

  EASY

 • دانلود آهنگ Mashup از Vefa Serifova و Serdar Ortac

  Vefa Serifova & Serdar Ortac

  Mashup

 • دانلود آلبوم This Is Me…Now از Jennifer Lopez

  Jennifer Lopez

  This Is Me…Now (Deluxe)

 • دانلود آهنگ Training Season از Dua Lipa + متن و ترجمه

  Dua Lipa

  Training Season

دانلود آهنگ Escapism از RAYE + متن و ترجمه

53

دانلود آهنگ Escapism از RAYE + متن و ترجمه

ری – اسکیپیسم (فرار از واقعیات)

RAYE & 070 ShakeEscapism

دانلود آهنگ Escapism از RAYE + متن و ترجمه

 

متن و ترجمه آهنگ Escapism از RAYE و ۰۷۰ Shake

 

[Intro: RAYE]

Sleazin′ and teasin’, I′m sittin’ on him
سست شدن، اذیت کردن، من روش نشستم

All of my diamonds are drippin’ on him
همه الماس هام روی اون افتاده

I met him at the bar, it was 12 or somethin′
اونو تو بار دیدم، ساعت دوازده و خورده ای بود

I ordered two more w–es, ′cause tonight, I want him
دوتا دیگه نوشیدنی سفارش دادم چون امشب اونو میخوام

 

[Verse 1: RAYE]

A little context if you care to listen
یه داستان کوتاه اگه دوست داری که بشنوی

I find myself in a s–t position
خودمو توی موقعیت بدی دیدم

The man that I love sat me down last night
اون مردی که عاشقشم دیشب منو نا امید کرد

And he told me that it’s over, dumb decision
و بهم گفت رابطمون تمومه، تصمیم احمقانه ای بود

And I don′t wanna feel how my heart is rippin’
نمیخوام حس کنم که قلبم چجوری داره پاره پوره میشه

In fact, I don′t wanna feel, so I stick to sippin’
در واقع اصلا نمیخوام چیزی حس کنم، پس میچسبم به نوشیدنیم

And I′m out on the town with a simple mission
و بخاطر یه ماموریت کوچیک اومدم بیرون

In my little black dress, and this s–t is sittin’
پیراهن مشکی کوتاه پوشیدم

 

[Pre-Chorus: RAYE]

Just a heart broke b—h, high heels, six inch
فقط یه بدکاره دل شکسته ام، که با شش اینچ کفش پاشنه بلند

In the back of the nightclub, sippin’ cha—-e
پشت کلاب شبانه، نوشیدنی مینوشم

I don′t trust any of these b—-es I′m with
به هیچکدوم از این عوضیا که باهاشون هستم اعتماد نمیکنم

In the back of the taxi, sniffin’ c—-ne
صندلی پشت تاکسی کوک میکشم

Dr–k calls, dr–k texts, dr–k tears, dr–k s
تماس های سرمستی، پیام های سرمستی، گریه های سرمستی، رابطه سرمستی

I was lookin′ for a man who was on the same page
دنبال مردی میگشتم که باهم توافق داشته باشیم

Now it’s back to the intro, back to the bar
الان دوباره به اولش رسیدم، برگشتم به بار

To the Bentley, to the hotel, to my old ways
توی بنتلی، به طرف هتل، مثل قدیما

 

[Chorus: RAYE]

′Cause I don’t wanna feel how I did last night
چون نمیخوام حس کنم دیشب چه حالی بودم

I don′t wanna feel how I did last night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

Doctor, doctor, anything, please
دکتر، دکتر، چیزی داری؟ لطفا

Doctor, doctor, have mercy on me, take this pain away
دکتر یه لطفی بهم بکن و این درد رو از بین ببر

You’re asking me my symptoms, doctor, I don’t wanna feel
داری ازم علائمم رو میپرسی، دکتر، نمیخوام چیزی حس کنم

 

[Verse 2: RAYE]
Toke this joint how I′m blowin′ this steam
این مفصل رو بچسب دارم این بخار و میدمم

Back to my ways like 2019
بازگشت به راه گذشته ام مثل ۲۰۱۹

Not 24 hours since my ex did dead it
۲۴ ساعت از مرگ دوست پسر سابقم نگذشته بود

I got a new man on me, it’s about to get sweaty
من یه مرد جدید پیدا کردم، وقتشه که عرقی بشم

Last night really was the cherry on the cake
دیشب خیلی کره بود

Been some dark days lately and I′m finding it crippling
اخیرا روزهای تاریکی سپری شده که فلج کننده بودن

Excuse my state, I’m as high as your hopes
ببخشید من به اندازه امید های شما بالا هستم

( اشاره به نئشه بودنش داره)

That you′ll make it to my bed, get me hot and sizzling
اینکه به تخت من برسی، داغم میکنه

If I take a step back to see the glass half full
اگه یه قدم به عقب برگردم تا نیمه پر لیوان ببینم

At least it’s the Prada two-piece that I′m trippin’ in
حداقل این پرادا دو تیکه هست که دارم توش سفر میکنم

And I’m already actin′ like a d–k, know what I mean?
به همین زودی شروع کردم مثل عوضیا رفتار کردن، میفهمی چی میگم؟

So you might as well stick it in
پس شاید تو هم بهش بچسبی

 

تکست و معنی اهنگ Escapism

 

[Pre-Chorus: RAYE]

Just a heart broke b—-h, high heels, six inch
فقط یه بدکاره دل شکسته ام، که با شش اینچ کفش پاشنه بلند

In the back of the nightclub, sippin′ ch—–ne
پشت کلاب نوشیدنی میزنم

I don’t trust any of these b—–es I′m with
به هیچکدوم از این عوضیا که باهاشون هستم اعتماد نمیکنم

In the back of the taxi, sniffin’ c——e
صندلی پشت تاکسی کوک میکشم

D–k calls, dr–k texts, dr–k tears, d–nk s
تماس های سرمستی، پیام های سرمستی، گریه های سرمستی، رابطه سرمستی

I was lookin′ for a man who was on the same page
دنبال مردی میگشتم که باهم توافق داشته باشیم

Now it’s back to the intro, back to the bar
الان دوباره به اولش رسیدم، برگشتم به بار

To the Bentley, to the hotel, to my old ways
توی بنتلی، به طرف هتل، مثل قدیما

 

[Chorus: RAYE & 070 Shake]

′Cause I don’t wanna feel how I did last night
چون دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

I don’t wanna feel how I did last night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

Doctor, doctor, anything, please
دکتر، دکتر چیزی داری؟ لطفا

Doctor, doctor, have mercy on me, take this pain away
دکتر یه لطفی بهم بکن و این درد رو از بین ببر

You′re asking me my symptoms, doctor, I don′t wanna feel, mm (what?)
داری ازم علائمم رو میپرسی، دکتر، نمیخوام چیزی حس کنم

 

[Verse 3: 070 Shake & RAYE]

‘Cause I don′t wanna feel like I felt last night
چون دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

I don’t wanna feel like I felt last night
دیگه نمیخوام درد دیشب رو احساس کنم

Be at peace with the things you can′t change (last night)
با چیزهایی که نمیتونی تغییرشون بدی در صلح و آرامش باش (دیشب)

I’ll be naked when I leave and I was naked when I came, yeah
وقتی برم بدون لباس خواهم بود و وقتی هم که اومدم بدون لباس بودم، آره

Out of reach, out of touch, too numb, I don′t feel no way
دور از دسترس، دور از تماس، بی حس، هیچ چیزی احساس نمیکنم

Toast up, so what? Street small, but it go both ways
تست شده، که چی؟ خیابون کوچیکه، ولی دو طرفس

So you’ll run, yeah, but you’ll never escape
خب تو میدوئی، آره، ولی هیچوقت نمیتونی فرار کنی

Sunset in the maze (you′re asking me my symptoms, doctor, I don′t wanna feel)
غروب آفتاب تو یه هزار تو ( ازم علائمم رو میپرسی، دکتر، نمیخوام چیزی حس کنم)

 

[Chorus: RAYE]
I don’t wanna feel how I did last night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

I don′t wanna feel how I did last night, oh
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم، اوه

Doctor, doctor, anything, please
دکتر، دکتر چیزی داری؟ لطفا

Doctor, doctor, have mercy on me
دکتر، دکتر یه لطفی بهم کن

You’re asking me my symptoms, doctor, I don′t wanna feel
داری ازم علائمم رو میپرسی، دکتر، نمیخوام چیزی حس کنم

 

[Bridge: 070 Shake]

I don’t wanna feel how I did last night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

I don′t wanna feel how I did last night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

I don’t wanna feel how I did last night
دیگه نمیخوام چیزی که دیشب حس کردم رو حس بکنم

 

[Outro: RAYE]

Mm, lipstick smudged like modern art
مم، ژر لبم مثل هنر مدرن پخش شده

I don’t know where the f–k I am or who′s drivin′ the f—in’ car
نمیدونم کدوم قبرستونی ام یا کی داره ماشین کوفتیو میرونه

Speedin′ down the highway, sippin’
با سرعت در بزرگراه در حال حرکت

Mixin′ pills with the liquor ‘cah f–k these feelings
قرص ها رو با نوشیدنی قاطی کردم، لعنت به این احساسات

I left everyone I love on read (uh-huh)
همه کسایی که دوسشون داشتم رو ول کردم

Spilling secrets to the stranger in my bed (uh-huh)
لو دادن حقیقت های زندگیم به یه غریبه که باهاش رو تختم

I remember nothing, so there′s nothing to regret (uh-huh)
هیچی یادم نمیاد، پس یعنی هیچی اتفاق نیوفتاده

 

دانلود آهنگ Escapism از ری

پخش آنلاین آهنگ

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.

 1. Neda
  20 فوریه 2023

  عه قفلی جدید

  • Sara
   10 آوریل 2023

   قشنگ بووود

 2. saeed
  17 آوریل 2023

  فوق العاده بود