ترجمه آهنگ Saf Kalbim از Tuğçe Kandemir

2

ترجمه آهنگ Saf Kalbim از Tuğçe Kandemir

توغچه کاندمیر – صاف کالبیم (قلب صافم) || Tugce KandemirSaf Kalbim

ترجمه آهنگ Saf Kalbim از Tuğçe Kandemir

 

متن و ترجمه آهنگ Saf Kalbim از Tuğçe Kandemir

 

[Bölüm]
Elinde hançer, deştin aşkı

تو دستت خنجر، عشق رو دریدی
Küçük bir mahşer, ayrılık alanı

میدان جدایی، یه قیامت کوچیکه

Elinde hançer, deştin aşkı

تو دستت خنجر، عشق رو دریدی
Küçük bir mahşer, ayrılık alanı

میدان جدایی، یه قیامت کوچیکه

 

 

[Ön Nakarat]
Sana nasıl kandım? (Nasıl, nasıl?)

چطور گول تو رو خوردم؟ (چطور، چطور؟)
Nasıl aldandım?

چطور فریب خوردم؟
Söyle şimdi, helal mi hakkın?

حالا بگو، حَقِت حلاله؟
Sana nasıl kandım? (Nasıl, nasıl?)

چطور گول تو رو خوردم؟ (چطور، چطور؟)
Nasıl aldandım?

چطور فریب خوردم؟
Söyle şimdi, nasıl bilirdin aşkı?

حالا بگو، عشق رو چطور شناختی؟

 

[Nakarat]
Ah, benim saf kalbim

آه، ای قلب صاف و ساده من
Nasıl bilirdin aşkı?

عشق رو چطور شناختی؟
Ölmeden önce helal mi hakkın?

آیا قبل مردنت، حقت حلاله؟
Senin hakkın mutlu olmak

حقت خوشبخت شدن بود
Helal etme, böyle kalsın

حلال نکن، بزار اینجور بمونه

 

تکست و معنی آهنگ Saf Kalbim

 

[Bölüm]

Elinde hançer, deştin aşkı

تو دستت خنجر، عشق رو دریدی
Küçük bir mahşer, ayrılık alanı

میدان جدایی، یه قیامت کوچیکه

 

[Ön Nakarat]

Sana nasıl kandım? (Nasıl, nasıl?)

چطور گول تو رو خوردم؟ (چطور، چطور؟)
Nasıl aldandım?

چطور فریب خوردم؟
Söyle şimdi, helal mi hakkın?

حالا بگو، حَقِت حلاله؟
Sana nasıl kandım? (Nasıl, nasıl?)

چطور گول تو رو خوردم؟ (چطور، چطور؟)
Nasıl aldandım?

چطور فریب خوردم؟
Söyle şimdi, nasıl bilirdin aşkı?

حالا بگو، عشق رو چطور شناختی؟

 

[Nakarat]

Ah, benim saf kalbim

آه، ای قلب صاف و ساده من
Nasıl bilirdin aşkı?

عشق رو چطور شناختی؟
Ölmeden önce helal mi hakkın?

آیا قبل مردنت، حقت حلاله؟
Senin hakkın mutlu olmak

حقت خوشبخت شدن بود
Helal etme, böyle kalsın

حلال نکن، بزار اینجور بمونه

 

[Çıkış]
Bam-bara-baba-bam-bari-bam
Bam-bara-baba-bam-bari
Bam-bara-baba-bam-bari-bam
Bam-bara-baba-bam

 

ترجمه آهنگ Saf Kalbim از توغچه کاندمیر

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.