ترجمه آهنگ Numb از Khalid

1

ترجمه آهنگ Numb از Khalid

خالید – نامب (بی حس) || KhalidNumb

ترجمه آهنگ Numb از Khalid

 

متن و ترجمه آهنگ Numb از Khalid

 

[Chorus]

I, I wanna get numb
من، می‌خوام که بی حس شم

And forget where I’m from
و یادم بره از کجا اومدم

‘Cause lookin’ in your eyes
چون نگاه کردن تو چشمات

Like lookin’ at the sun
مثل نگاه کردن به خورشید می‌مونه

I feel like you’re the moon
حس می‌کنم که ماه هستی

I feel like I’m the one
حس می‌کنم که من اون یه نفره هستم

I wanna get numb, numb, numb, numb
می‌خوام که بی حس شم، بی حس، بی حس، بی حس

I, I wanna get numb
من، می‌خوام که بی حس شم

And forget where I’m from
و یادم بره از کجا اومدم
‘Cause lookin’ in your eyes
چون نگاه کردن تو چشمات

Like lookin’ at the sun
مثل نگاه کردن به خورشید می‌مونه

I feel like you’re the moon
حس می‌کنم که ماه هستی

I feel like I’m the one
حس می‌کنم که من اون یه نفره هستم

I wanna get numb, numb, numb, numb
می‌خوام که بی حس شم، بی حس، بی حس، بی حس

 

 

[Verse]
Wanna get numb, go crazy
می‌خوام بی حس شم، روانی شم

Wanna wild out ’cause lately
می‌خوام وحشی شم چون اخیرا

Life’s so short, but amazin’
زندگی خیلی کوتاه شده، اما فوق العادس

Late night party in the basement
پارتی شبانه توی زیرزمین

Hotel lobby and I’m wasted
توی هتل لابی و من نسخم

Just rеached into my savings
دارم پس اندازامو خرج می‌کنم

I’ll do it too if you take it
منم انجامش میدم اگه تو بگیریش

Yeah, lifе’s only what you make it
آره، زندگی چیزی هستش که می‌سازیش

 

[Chorus]

I, I wanna get numb
من، می‌خوام که بی حس شم

And forget where I’m from
و یادم بره از کجا اومدم

‘Cause lookin’ in your eyes
چون نگاه کردن تو چشمات

Like lookin’ at the sun
مثل نگاه کردن به خورشید می‌مونه

I feel like you’re the moon
حس می‌کنم که ماه هستی

I feel like I’m the one
حس می‌کنم که من اون یه نفره هستم

I wanna get numb, numb, numb, numb
می‌خوام که بی حس شم، بی حس، بی حس، بی حس

 

تکست و معنی آهنگ Numb

 

[Bridge]

I just wanna get lost tonight and dance with you (Oh)
فقط می‌خوام امشب بیخیال بشم و باهات برقصم

I just wanna get way too high, let’s set the mood (Set the mood)
می‌خوام که خیلی زیاد خوش بشم، بیا مود رو درست کنیم (مود رو درست کنیم)

You’re my fantasy, yeah, I don’t wanna fall asleep yet
تو رویای منی، آره، فعلا نمی‌خوام بخوابم

There’s nothin’ in this world I’d rather do
هیچ چیزی تو این دنیا نیست که بخوام انجام بدم

 

[Chorus]

I, I wanna get numb
من، می‌خوام که بی حس شم

And forget where I’m from
و یادم بره از کجا اومدم

‘Cause lookin’ in your eyes
چون نگاه کردن تو چشمات

Like lookin’ at the sun
مثل نگاه کردن به خورشید می‌مونه

I feel like you’re the moon
حس می‌کنم که ماه هستی

I feel like I’m the one
حس می‌کنم که من اون یه نفره هستم

I wanna get numb, numb, numb, numb
می‌خوام که بی حس شم، بی حس، بی حس، بی حس

I, I wanna get numb
من، می‌خوام که بی حس شم

And forget where I’m from
و یادم بره از کجا اومدم

‘Cause lookin’ in your eyes
چون نگاه کردن تو چشمات

Like lookin’ at the sun
مثل نگاه کردن به خورشید می‌مونه

I feel like you’re the moon
حس می‌کنم که ماه هستی

I feel like I’m the one
حس می‌کنم که من اون یه نفره هستم

I wanna get numb, numb, numb, numb
می‌خوام که بی حس شم، بی حس، بی حس، بی حس

 

[Outro]

(I wanna get numb, numb, numb, numb, I)
(می‌خوام که بی حس شم، بی حس، بی حس)

I wanna get numb, numb, numb, numb
می‌خوام که بی حس شم، بی حس، بی حس

 

ترجمه آهنگ Numb از خالید

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.