ترجمه آهنگ Dön Diyemem از Bilal Sonses

1

ترجمه آهنگ Dön Diyemem از Bilal Sonses + دانلود آهنگ

بیلال سونسِس – دون دیمَم (نمی‌تونم بگم برگرد)

Bilal SonsesDön Diyemem

ترجمه آهنگ Dön Diyemem از Bilal Sonses

 

متن و ترجمه آهنگ Dön Diyemem از Bilal Sonses

 

[Bölüm]
Kendimi kaybettim, günbegün sabrettim

خودم رو گم کردم،  روز به روز صبر کردم
Kalbim hapsettim, söküp de atamam

تو قلبم زندانیش کردم، نمی‌تونم رهاش کنم
Gelirsin zannetim, sevmedin farzet ki

فکر می‌کردم میای، فرض میکنی دوستم نداشتی
Henüz yeni farkettim, sensiz yatamam

تازه فهمیدم که بدون تو نمی‌تونم بخوابم
Kendimi kaybettim, günbegün sabrettim

خودمو از یاد بردم، هر روز صبر کردم
Kalbim hapsettim, söküp de atamam

تو قلبم زندانیش کردم، نمی‌تونم رهاش کنم
Gelirsin zannetim, sevmedin farzet ki

فکر می‌کردم میای، فرض میکنی دوستم نداشتی
Henüz yeni farkettim, sensiz yatamam

تازه فهمیدم که بدون تو نمی‌تونم بخوابم

 

 

[Nakarat]
“Dön” diyemem, susarım sen anlarsın

نمی‌تونم بگم برگرد، سکوت می‌کنم و تو متوجه‌ش میشی
“Gel” diyemem, ağlarım da ağlarsın

نمی‌تونم بگم بیا، گریه کنی گریه می‌کنم
“Sev” diyemem, kalbimde ruhumda

نمیتونم بگم دوستم داشته باش، در قلب و روحم
Gönlümde, umudumda

در قلبم، در امیدهایم
Gel, bir tek sen varsın, gel

بیا، که فقط تو هستی، بیا

“Dön” diyemem, susarım sen anlarsın

نمی‌تونم بگم برگرد، سکوت می‌کنم و تو متوجه‌ش میشی
“Gel” diyemem, ağlarım da ağlarsın

نمی‌تونم بگم بیا، گریه کنی گریه می‌کنم
“Sev” diyemem, kalbimde ruhumda

نمیتونم بگم دوستم داشته باش، در قلب و روحم
Gönlümde, umudumda

در قلبم، امیدوارم
Gel, bir tek sen varsın, gel

بیا، که فقط تو هستی، بیا

 

تکست و معنی اهنگ Don Diyemem

 

[Bölüm]

Kendimi kaybettim, günbegün sabrettim

خودم رو گم کردم،  روز به روز صبر کردم
Kalbim hapsettim, söküp de atamam

تو قلبم زندانیش کردم، نمی‌تونم رهاش کنم
Gelirsin zannetim, sevmedin farzet ki

فکر می‌کردم میای، فرض میکنی دوستم نداشتی
Henüz yeni farkettim, sensiz yatamam

تازه فهمیدم که بدون تو نمی‌تونم بخوابم
Kendimi kaybettim, günbegün sabrettim

خودمو از یاد بردم، هر روز صبر کردم
Kalbim hapsettim, söküp de atamam

تو قلبم زندانیش کردم، نمی‌تونم رهاش کنم
Gelirsin zannetim, sevmedin farzet ki

فکر می‌کردم میای، فرض میکنی دوستم نداشتی
Henüz yeni farkettim, sensiz yatamam

تازه فهمیدم که بدون تو نمی‌تونم بخوابم

 

[Nakarat]

“Dön” diyemem, susarım sen anlarsın

نمی‌تونم بگم برگرد، سکوت می‌کنم تو متوجه‌ش میشی
“Gel” diyemem, ağlarım da ağlarsın

نمی‌تونم بگم بیا، گریه کنی گریه می‌کنم
“Sev” diyemem, kalbimde ruhumda

نمیتونم بگم دوستم داشته باش، در قلب و روحم
Gönlümde, umudumda

در قلبم، در امیدهایم
Gel, bir tek sen varsın, gel

بیا، که فقط تو هستی، بیا

“Dön” diyemem, susarım sen anlarsın

نمی‌تونم بگم برگرد، سکوت می‌کنم تو متوجه‌ش میشی
“Gel” diyemem, ağlarım da ağlarsın

نمی‌تونم بگم بیا، گریه کنی گریه می‌کنم
“Sev” diyemem, kalbimde ruhumda

نمیتونم بگم دوستم داشته باش، در قلب و روحم
Gönlümde, umudumda

در قلبم، امیدوارم
Gel, bir tek sen varsın, gel

بیا، که فقط تو هستی، بیا

 

دانلود آهنگ Dön Diyemem از بیلال سونسس

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.