تصویر موجود نیست

سورا اسکندرلی

7

آهنگهای سورا اسکندرلی

Sura İskenderliAğıt

دانلود آهنگ Ağıt از Sura İskenderli

Sura İskenderliYalan

دانلود آهنگ Yalan از Sura İskenderli

Sura İskenderlibir Hafta

دانلود آهنگ bir Hafta از Sura İskenderli

Sura İskenderliGidiyorum

دانلود آهنگ Gidiyorum از Sura İskenderli

Sura İskəndərliDaha Var

ترجمه آهنگ Daha Var از Sura İskəndərli

Lil Orxan & Sura İskəndərliMənəm ya sən

ترجمه آهنگ Mənəm ya sən از Lil Orxan و Sura İskəndərli

Sura İskəndərliYok

ترجمه آهنگ Yok از Sura İskəndərli