تصویر موجود نیست

جیمین

9

آهنگهای جیمین

JiminCloser Than This

دانلود آهنگ Closer Than This از Jimin (BTS) + ترجمه

Angel Pt. 1Jimin & JVKE & Kodak Black & Muni Long

دانلود آهنگ Angel Pt. 1 از Jimin و JVKE و Kodak Black و Muni Long

Jimin편지 (Letter)

دانلود آهنگ 편지 (Letter) از Jimin

JiminLike Crazy (English Version)

دانلود آهنگ Like Crazy (English Version) از Jimin

JiminFace-off

دانلود آهنگ Face-off از Jimin

JiminAlone

دانلود آهنگ Alone از Jimin

JiminLike Crazy

دانلود آهنگ Like Crazy از Jimin

JiminSet Me Free Pt.2

دانلود آهنگ Set Me Free Pt.2 از Jimin

TAEYANG & JiminVIBE

دانلود آهنگ VIBE از TAEYANG و Jimin + متن و ترجمه