تصویر موجود نیست

اولیویا رودریگو

24
1

آلبومهای اولیویا رودریگو

Olivia RodrigoGUTS (Deluxe)

دانلود آلبوم GUTS (Deluxe) از Olivia Rodrigo

آهنگهای اولیویا رودریگو

Olivia Rodrigogirl i’ve always been

دانلود آهنگ girl i've always been از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigoscared of my guitar

دانلود آهنگ scared of my guitar از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigostranger

دانلود آهنگ stranger از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigoso american

دانلود آهنگ so american از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigoobsessed

دانلود آهنگ obsessed از Olivia Rodrigo

Olivia RodrigoCan’t Catch Me Now

دانلود آهنگ Can't Catch Me Now از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigoballad of a homeschooled girl

دانلود آهنگ ballad of a homeschooled girl از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigoget him back

دانلود آهنگ get him back از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigolacy

دانلود آهنگ lacy از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigothe grudge

دانلود آهنگ the grudge از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigoteenage dream

دانلود آهنگ teenage dream از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigopretty isn't pretty

دانلود آهنگ pretty isn't pretty از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigolove is embarrassing

دانلود آهنگ love is embarrassing از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigological

دانلود آهنگ logical از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigomaking the bed

دانلود آهنگ making the bed از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigoall-american bitch

دانلود آهنگ all-american bitch از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigobad idea right?

دانلود آهنگ bad idea right? از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigovampire

دانلود آهنگ vampire از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigojealousy, jealousy

ترجمه آهنگ jealousy, jealousy از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigohappier

ترجمه آهنگ happier از Olivia Rodrigo

Olivia RodrigoThe Rose Song

ترجمه آهنگ The Rose Song از Olivia Rodrigo

Olivia RodrigoDeja Vu

ترجمه آهنگ Deja Vu از Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigohope ur ok

ترجمه آهنگ ​hope ur ok از Olivia Rodrigo

Olivia RodrigoGood 4 U

ترجمه آهنگ Good 4 U از Olivia Rodrigo