تصویر موجود نیست

آیو

12
1

آلبومهای آیو

IVEI've Mine

دانلود آلبوم I've Mine از IVE

آهنگهای آیو

IVEeleven

دانلود آهنگ eleven از IVE + متن و ترجمه

IVE & SaweetieAll Night

دانلود آهنگ All Night از IVE و Saweetie

IVEBaddie

دانلود آهنگ Baddie از IVE

IVEOff The Record

دانلود آهنگ Off The Record از IVE

IVEEither Way

دانلود آهنگ Either Way از IVE

IVEI WANT

دانلود آهنگ I WANT از IVE

IVEWAVE

دانلود آهنگ WAVE از IVE

IVENot Your Girl

دانلود آهنگ Not Your Girl از IVE

IVEI Am

دانلود آهنگ I Am از IVE + متن و ترجمه

IVEKitsch

دانلود آهنگ Kitsch از IVE + متن و ترجمه

IVEAfter LIKE

ترجمه آهنگ After LIKE از IVE

IVELOVE DIVE

ترجمه آهنگ LOVE DIVE از IVE