تصویر موجود نیست

آیو

8

آهنگهای آیو

IVEEither Way

دانلود آهنگ Either Way از IVE

IVEI WANT

دانلود آهنگ I WANT از IVE

IVEWAVE

دانلود آهنگ WAVE از IVE

IVENot Your Girl

دانلود آهنگ Not Your Girl از IVE

IVEI Am

دانلود آهنگ I Am از IVE + متن و ترجمه

IVEKitsch

دانلود آهنگ Kitsch از IVE + متن و ترجمه

IVEAfter LIKE

ترجمه آهنگ After LIKE از IVE

IVELOVE DIVE

ترجمه آهنگ LOVE DIVE از IVE