تصویر موجود نیست

آیو

6

آهنگهای آیو

IVEWAVE

دانلود آهنگ WAVE از IVE

IVENot Your Girl

دانلود آهنگ Not Your Girl از IVE

IVEI Am

دانلود آهنگ I Am از IVE + متن و ترجمه

IVEKitsch

دانلود آهنگ Kitsch از IVE + متن و ترجمه

IVEAfter LIKE

ترجمه آهنگ After LIKE از IVE

IVELOVE DIVE

ترجمه آهنگ LOVE DIVE از IVE