تصویر موجود نیست

گیل

2

آهنگهای گیل

Lauren Spencer Smith, GAYLE & Em BeiholdFantasy

دانلود آهنگ Fantasy از Lauren Spencer Smith و GAYLE و Em Beihold

GAYLESnow Angels

ترجمه آهنگ Snow Angels از GAYLE