تصویر موجود نیست

کارول جی

14
1

آلبومهای کارول جی

Karol GMAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON)

دانلود آلبوم MAÑANA SERÁ BONITO (BICHOTA SEASON) از Karol G

آهنگهای کارول جی

KAROL G & Peso PlumaQLONA

دانلود آهنگ QLONA از KAROL G و Peso Pluma

Karol GBICHOTA

دانلود آهنگ BICHOTA از Karol G + ترجمه

Karol GBICHOTAG

دانلود آهنگ BICHOTAG از Karol G

Karol GMI EX TENÍA RAZÓN

دانلود آهنگ MI EX TENÍA RAZÓN از Karol G

Dennis & MC Kevin o Chris & Maluma & Karol GTá OK (Remix)

دانلود آهنگ Tá OK (Remix) از MC Kevin o Chris و Maluma و Karol G

Karol GS91

دانلود آهنگ S91 از Karol G

KAROL GWATATI

دانلود آهنگ WATATI از KAROL G

KAROL GAMARGURA

دانلود آهنگ AMARGURA از KAROL G

KAROL GMientras Me Curo Del Cora

دانلود آهنگ Mientras Me Curo Del Cora از KAROL G

KAROL GCairo

دانلود آهنگ Cairo از KAROL G

KAROL GGatúbela

دانلود آهنگ Gatúbela از KAROL G

KAROL G & Romeo SantosX SI VOLVEMOS

دانلود آهنگ X SI VOLVEMOS از KAROL G و Romeo Santos

KAROL G & ShakiraTQG

دانلود آهنگ TQG از Shakira و KAROL G

Karol GPROVENZA

ترجمه آهنگ PROVENZA از Karol G