تصویر موجود نیست

پست مالون

8

آهنگهای پست مالون

Post Malone & 21 Savagerockstar

دانلود آهنگ rockstar از Post Malone و 21 Savage + متن و ترجمه

Post MaloneJoy

دانلود آهنگ Joy از Post Malone

Post MaloneToo Cool To Die

دانلود آهنگ Too Cool To Die از Post Malone

Post MaloneMourning

دانلود آهنگ Mourning از Post Malone

Post MaloneChemical

دانلود آهنگ Chemical از Post Malone

Post Malone & Doja CatI Like You

ترجمه آهنگ I Like You (A Happier Song) از Post Malone و Doja Cat

Post Malone & Roddy RicchCooped Up

ترجمه آهنگ Cooped Up از Post Malone و Roddy Ricch

Post MaloneMotley Crew

ترجمه آهنگ Motley Crew از Post Malone