تصویر موجود نیست

هوزیر

13
2

آلبومهای هوزیر

HozierUnheard

دانلود آلبوم Unheard از Hozier

HozierUnreal Unearth

دانلود آلبوم Unreal Unearth از Hozier

آهنگهای هوزیر

HozierFare Well

دانلود آهنگ Fare Well از Hozier

HozierEmpire Now

دانلود آهنگ Empire Now از Hozier

Hozier & Allison RussellWildflower and Barley

دانلود آهنگ Wildflower and Barley از Hozier و Allison Russell

HozierToo Sweet

دانلود آهنگ Too Sweet از Hozier + ترجمه

HozierBe (Acoustic)

دانلود آهنگ Be (Acoustic) از Hozier

HozierBlood Upon the Snow

دانلود آهنگ Blood Upon the Snow از Hozier + متن و ترجمه

HozierUnknown / Nth

دانلود آهنگ Unknown / Nth از Hozier

HozierFrancesca

دانلود آهنگ Francesca از Hozier

HozierThrough Me (The Flood)

دانلود آهنگ Through Me (The Flood) از Hozier

HozierAll Things End

دانلود آهنگ All Things End از Hozier

HozierEat Your Young

دانلود آهنگ Eat Your Young از Hozier

HozierSwan Upon Leda

ترجمه آهنگ Swan Upon Leda از Hozier

HozierTake Me to Church

ترجمه آهنگ Take Me to Church از Hozier