تصویر موجود نیست

لیزو

2

آهنگهای لیزو

LizzoAbout Damn Time

دانلود آهنگ About Damn Time از Lizzo + متن و ترجمه

Lizzo & Cardi BRumors

ترجمه آهنگ Rumors از Lizzo و Cardi B