تصویر موجود نیست

لیدی گاگا

4

آهنگهای لیدی گاگا

Lady GagaBloody Mary

ترجمه آهنگ Bloody Mary از Lady Gaga

Lady GagaShallow

ترجمه آهنگ Shallow از Lady Gaga

Lady GagaHold My Hand

ترجمه آهنگ Hold My Hand از Lady Gaga

Tony Bennett & Lady GagaI Get a Kick Out Of You

ترجمه آهنگ I Get a Kick Out Of You از Tony Bennett و Lady Gaga