تصویر موجود نیست

لوئیس کاپالدی

6

آهنگهای لوئیس کاپالدی

Lewis CapaldiBurning

دانلود آهنگ Burning از Lewis Capaldi

Lewis CapaldiThe Pretender

دانلود آهنگ The Pretender از Lewis Capaldi

Lewis CapaldiWish You The Best

دانلود آهنگ Wish You The Best از Lewis Capaldi

Lewis CapaldiHow I’m Feeling Now

دانلود آهنگ How I’m Feeling Now از Lewis Capaldi

Lewis CapaldiPointless

ترجمه آهنگ Pointless از Lewis Capaldi

Lewis CapaldiForget Me

ترجمه آهنگ Forget Me از Lewis Capaldi