تصویر موجود نیست

لسرافیم

12
1

آلبومهای لسرافیم

LE SSERAFIMEASY

دانلود آلبوم EASY از LE SSERAFIM

آهنگهای لسرافیم

LE SSERAFIMEASY (English ver.)

دانلود آهنگ EASY (English ver.) از LE SSERAFIM

LE SSERAFIMWe got so much

دانلود آهنگ We got so much از LE SSERAFIM

LE SSERAFIMSmart

دانلود آهنگ Smart از LE SSERAFIM + متن و ترجمه

LE SSERAFIMSwan Song

دانلود آهنگ Swan Song از LE SSERAFIM

LE SSERAFIMGood Bones

دانلود آهنگ Good Bones از LE SSERAFIM

LE SSERAFIMEASY

دانلود آهنگ EASY از LE SSERAFIM + متن و ترجمه

Le SserafimBlue Flame (2023 Ver.)

دانلود آهنگ Blue Flame (2023 Ver.) از Le Sserafim + ترجمه

LE SSERAFIMPerfect Night

دانلود آهنگ Perfect Night از LE SSERAFIM

LE SSERAFIMThe World Is My Oyster

دانلود آهنگ Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife از LE SSERAFIM

LE SSERAFIMUnforgiven

دانلود آهنگ Unforgiven از LE SSERAFIM + متن و ترجمه

LE SSERAFIMFearless

دانلود آهنگ Fearless از LE SSERAFIM

LE SSERAFIMANTIFRAGILE

ترجمه آهنگ ANTIFRAGILE از LE SSERAFIM