تصویر موجود نیست

زین

5

آهنگهای زین

ZAYNStardust

دانلود آهنگ Stardust از ZAYN

ZAYNAlienated

دانلود آهنگ Alienated از ZAYN

ZAYNWhat I Am

دانلود آهنگ What I Am از ZAYN + متن و ترجمه

ZAYNLove Like This

دانلود آهنگ Love Like This از ZAYN

Yung Bleu & ZAYNFire Inside

ترجمه آهنگ Fire Inside از ZAYN و Yung Bleu