تصویر موجود نیست

رشید کمال

1

آهنگهای رشید کمال

Resit KemalBu Ne Hava

ترجمه آهنگ Bu Ne Hava از Resit Kemal