تصویر موجود نیست

تالاردو

11

آهنگهای تالاردو

Kerim Araz & TaladroKurşun

دانلود آهنگ Kurşun از Kerim Araz و Taladro

Ece Mumay & TaladroTılsım

دانلود آهنگ Tılsım از Ece Mumay و Taladro

Altay & TaladroVar Ya

دانلود آهنگ Var Ya از Altay و Taladro

TaladroAşk Uyuyor

دانلود آهنگ Aşk Uyuyor از Taladro

Nahide Babaşlı & TaladroBir Şehir İki Yabancı

دانلود آهنگ Bir Şehir İki Yabancı از Nahide Babaşlı و Taladro + ترجمه

Nur Cennet & TaladroArtık Sarhoşken Bile Aramam

دانلود آهنگ Artık Sarhoşken Bile Aramam از Nur Cennet و Taladro

Taladro & Irmak ArıcıToz Duman

دانلود آهنگ Toz Duman از Taladro و Irmak Arıcı

TaladroYine Sevdiğimiz Yerden Vurulduk

دانلود آهنگ Yine Sevdiğimiz Yerden Vurulduk از Taladro

Taladro & Tuğçe KandemirDeprem

دانلود آهنگ Deprem از Taladro و Tuğçe Kandemir

TaladroEyvah

دانلود آهنگ Eyvah از Taladro

Nahide Babaşlı & TaladroUnuttun mu Beni

ترجمه آهنگ Unuttun mu Beni از Nahide Babaşlı و Taladro