تصویر موجود نیست

ادل

2

آهنگهای ادل

AdeleAll Night Parking

ترجمه آهنگ All Night Parking از Adele

AdeleEasy On Me

ترجمه آهنگ Easy On Me از Adele