تصویر موجود نیست

آلن واکر

3

آهنگهای آلن واکر

Alan Walker & Sasha Alex SloanHero

دانلود آهنگ Hero از Alan Walker و Sasha Alex Sloan

Alan WalkerDreamer

دانلود آهنگ Dreamer از Alan Walker

Alan Walker & Iselin SolheimFaded

ترجمه آهنگ Faded از Alan Walker و Iselin Solheim