آهنگهای ویژه

 • دانلود آلبوم With YOU-th از TWICE

  TWICE

  With YOU-th

 • دانلود آهنگ Love On از Selena Gomez + ترجمه

  Selena Gomez

  Love On

 • دانلود آهنگ Воля (Volya) از MIRAVI

  MIRAVI

  Воля

 • دانلود آهنگ EASY از LE SSERAFIM + متن و ترجمه

  LE SSERAFIM

  EASY

 • دانلود آهنگ Mashup از Vefa Serifova و Serdar Ortac

  Vefa Serifova & Serdar Ortac

  Mashup

 • دانلود آلبوم This Is Me…Now از Jennifer Lopez

  Jennifer Lopez

  This Is Me…Now (Deluxe)

 • دانلود آهنگ Training Season از Dua Lipa + متن و ترجمه

  Dua Lipa

  Training Season

ترجمه آهنگ Fair Trade از Drake و Travis Scott

6

ترجمه آهنگ Fair Trade از Drake و Travis Scott

تراویس اسکات و دریک – فیر ترید (معامله منصفانه)

Fair TradeDrake & Travis Scott

ترجمه آهنگ Fair Trade از Drake و Travis Scott

 

متن و ترجمه آهنگ Fair Trade از Drake و Travis Scott

 

[Intro: Drake & Charlotte Day Wilson]

I don′t understand why you blame me
درک نمی‌کنم که چرا منو مقصر می‌دونی

Take me as I am, it’s the same me
منو همونجور که هستم بپذیر، من همون آدمم

Yeah
آره

Senseless sight to see
یک منظره بی‌منطق برای دیدن

Yeah
آره

Senseless sight to see
یک منظره بی‌منطق برای دیدن

Ayy
ای

 

[Verse 1: Drake]

Feelin′ young but they treat me like the OG
حس می‌کنم هنوز جوانم اما اونا با من مثل خفن ها رفتار می‌کنن

And they want the tea on me, I swear these b—-es nosy
اونا می‌خوان یه جوری سر از کارم در بیارن، قسم می‌خورم که این عوضیا فضولن

Said he put some money on my head, I guess we gon’ see
گفتش که برای سرم پول گذاشته، منم گفتم می‌بینیم چی میشه

I won’t put no money on his head, my niggas owe me
پولی برای سرش نمی‌ذارم، رفیقام بهم مدیونن

I gotta be single for a while, you can′t control me
من باید یه مدتی تنها باشم تو نمی‌تونی منو کنترل کنی

Uno, dos, tres, in a race, they can′t hold me
یک، دو، سه، توی مسابقه، اونا نمی‌تونن منو نگه دارن

And I show my face in a case so you know it’s me
منم صورتم رو توی یک کیف نشون میدم که بدونی منم

Imitation isn′t flattery, it’s just annoyin′ me
این چاپلوسی نیست، فقط به خاطر منه

And I’m too about it
منم برا این کار ساخته شده‌م

And the dirt that they threw on my name
آشغالی که می‌ریزن رو اسمم

Turned to soil and I grew up out it
تبدیل به خاک شد و من دارم توش رشد می‌کنم

Time for y′all to figure out what y’all gon’ do about it
وقتشه که بفهمیم تو در مورد اون چی فکر می‌کنی

Big wheels keep rollin′, rollin′
چرخ های بزرگ به چرخش ادامه میدن

 

[Chorus: Drake]

I’m outside, twenty-nine, G5, seaside
بیرونم، با ۲۹ و G5، لب دریا

I been losin′ friends and findin’ peace
دارم رفیقامو از دست میدم و به جاش آرامش به دست میارم

But honestly, that sound like a fair trade to me
ولی راستش، به نظرم یه معامله منصفانه است

If I ever heard one and I′m still here
اگه تا حالا شنیده بودم که یکی از اونا هنوز اینجا بود

Outside, frontline, Southside
بیرون، توی خط مقدم، جنوب کشور

I’ve been losin′ friends and findin’ peace
دارم رفیقامو از دست میدم و به جاش آرامش به دست میارم

Honestly, that sound like a fair trade to me
راستش، به نظرم این یه معامله منصفانه است

 

[Verse 2: Drake]

Look, don’t invite me over if you throw another pity party
ببین، اگه می‌خوای دوباره برای حال خودت غمباد بگیری منو نگو که بیام

Lookin′ back, it′s hard to tell you where I started
وقتی به عقب نگاه می‌کنم، سخته که بهت بگم از کجا شروع کردم

I don’t know who love me, but I know that it ain′t everybody
نمی‌دونم چه کسی منو واقعا دوست داره، ولی می‌دونم که این کار همه نیست

I can never love her, she a busy body
خیلی سرش شلوغه و منم نمی‌تونم عاشقش شم

Baby, if you want me, can’t be turnin′ up with everybody, nah
عزیزم، اگه منو می‌خوای، نمی‌تونی با همه باشی، نه

Can’t be f—in′ on just anybody, yeah
نمی‌تونم فقط روی هیچکس باشم، آره

I got feelings for you, that’s the thing about it, yeah
به خاطر این میگم که من عاشقتم، آره

You know that, it’s somethin′ when I sing about it, yeah
می‌دونی، یه چیزی هست که زمانی من در موردش آواز خوندم، آره

Momma used to be on disability but gave this ability
مامانم قبلا معلول بود ولی الان این توانایی ها رو بهم داده

And now she walkin′ with her head high and her back straight
و حالا با سر بالا و پشت سرش راه می‌رفت

I don’t think you feelin′, I’m out here
فکر نمی‌کنم احساسی داشته باشی، من اینجام

Bein′ everything they said I wouldn’t be and couldn′t be
هر چیزی که اونا می‌گفتن من نبودم و نمی‌تونستم باشم

I don’t know what happened to them guys that said they would be
نمی‌دونم سر اون کسایی که گفتن می‌شن چی اومد

I still see you at the top and they misunderstood me
هنوز تو رو اون بالا می‌بینم و همشون منو اشتباه فهمیدن

I hold no resentment in my heart, that’s that maturity
هیچ رنجی دیگه تو دلم نیست و این نشونه بلوغه

And we don′t keep on us anymore, it′s with security
و ما دیگه با هم نیستیم، به خاطر امنیت

 

[Chorus: Drake, Travis Scott, Both]

I’m outside (Yeah), twenty-nine (Yeah), G5, seaside

بیرونم، با ۲۹ و G5 (آره)، لب دریا

I been losin′ friends and findin’ peace
دارم رفیقامو از دست میدم و به جاش آرامش به دست میارم

But honestly, that sound like a fair trade to me
ولی راستش، به نظرم یه معامله منصفانه است

If I ever heard one and I′m still here
اگه تا حالا شنیده بودم که یکی از اونا هنوز اینجا بود

Outside, frontline, Southside (Southside)

بیرون، توی خط مقدم، جنوب کشور (جنوب کشور)

I’ve been losin′ friends and findin’ peace
دارم رفیقامو از دست میدم و به جاش آرامش به دست میارم

Honestly, that sound like a fair trade to me
راستش، به نظرم این یه معامله منصفانه است

 

[Bridge: Travis Scott & Charlotte Day Wilson]

I don′t understand why you blame me
درک نمی‌کنم که چرا منو مقصر می‌دونی

Take me as I am, it′s the same me (I’m trying)

منو همونجور که هستم بپذیر، من همون آدمم (سعی‌ام رو می‌کنم)

Senseless sight to see
یک منظره بی‌منطق برای دیدن

Senseless sight to see (Outside)

یک منظره بی‌منطق برای دیدن (بیرون)

 

تکست و معنی اهنگ Fair Trade

 

[Verse 3: Travis Scott]

Rollin′ in a Rolls and ain’t no saftey
در رولز رویس نشسته بود و هیچ امنیتی در کار نبود

Ridin′, engine revvin’
سواری، موتور سواری

Gotta roll over to you gotta get my release
باید بیخیالت شم تا رها شم

Spread your legs downtown as I′m going out to eat
وقتی برای غذا خوردن بیرون میرم، پاهات رو در مرکز شهر پخش کن

You can hear the raw sounds when it rock up in your sleep
می‌تونی صداشو بشنوی وقتی توی خوابت میاد

I’ma roll on her ‘fore I let her roll on me
می‌ذارمش روی پیشونیش و منم می‌ذارم اون بیاد روم

Split this one down the middle, wake up in a harmony (sick)
اینو از وسط نصف کن و توی هارمونی پاشو (مریض)

Worried sick, I′m sick of worryin′ (sick, sick)
نگران بودم که از غصه مریض شده (مریض، مریض)

It’s just a worryin′, I’d rather bury them
فقط غصه دارم و ترجیح می‌دم که اونا رو دفن کنم

I′m talkin’ fake friends and skeletons (yeah)
با دوستا و اسکلت‌های جعلیت حرف می‌زنم

Early morning, shoulder rubs and lawyer signed the settlement
صبح زود، همدیگر رو می‌بینیم و وکیل قرارداد رو امضا میکنه

I′m never settling this s–t get darker then my melanin
هیچوقت این مزخرفات رو حل نمی‌کنم و تاریک تر از ملانین من بشه

At the crib all by myself, this s–t been cavin’ in
تو ماشینم‌ام تنهام، این داستان داره توم میریزه

Scrolling through my call log by emojis how I’m saving ′em
با این حساب، از طریق کنده درخت، با ایموجی ها که چجوری اونا رو ذخیره می‌کنم

Del Mar as the beach where my hoe was but I favorite them
توی ساحل دل مار همون جایی که من ج*ده هامو انتخاب می‌کردم

That butterfly emoji hold me down and all my babies dem
اون اموجی پروانه منو اینجوری نگه داشت و همه ی دوست دخترامو

Backwood in your face, won′t push away, he got the K on him
چوب پشتی توی صورتت، هیچ وقت از اینجا دور نمیشه، او K رو روی اون گرفت

I broke bread instead of watchin’ niggas break down (break it)
پول رو پول می‌ذارم و کاکاسیاها رو می‌بینم که دارن خرد میشن

They sent a couple b—-es too like I′m from Cape Town
اونا چند تا گروه بدکاره مثل من از کیپ تاون فرستادن

Know they position, you know ass up with the face down (let’s go)
جاشونو می‌دونن، سر پایین و باسن بالا

I′m never content, two mil’ an event, I get it frequent
هرگز راضی نیستم، دو میلیون رویداد، بهش عادت می‌کنم

I′m make an expense, to me it’s just sense
هزینه می‌کنم، برام منطقیه

I’m droppin′ the top, no tint for the whip
دارم میرم بالا، نه فقط به خاطر شلاق

I′m dropping the top ’cause bro tried to spin
اون بالا رو انداختم چون داداش می‌خواست

She dropping the top she back again
اونم سقفشو باز میکنه و دوباره برمیگرده پیشم

F–k her ′cause she at the crib again, company
گور باباش، چون اون دوباره تو تختخواب شرکت بود

I let it slide when I really should slid
می‌ذارم بگذره درحالی که باید تهشو در بیارم

After all the s–t I did
بعد همه غلطایی که کردم

Look at how they repaying me back
حالا ببین چجوری دارن جوابمو میدن

Now fall out my real
حالا گمشو از خونم بیرون

Tell me what kind of payment is that?
این چه جور پرداخت کردنیه؟

I put that on my kid and my trust
اینو می‌ذارم به حساب بچه‌ام و اعتمادم

Yeah, it is what it is
آره، همینه که هست

 

[Chorus: Drake, Travis Scott, Both]

I’m outside (Ah-ah, ah-ah), twenty-nine, G5 (Ah-ah, ah-ah), seaside

بیرونم، با ۲۹ و G5، لب دریا

I been losin′ friends and findin’ peace
دارم رفیقامو از دست میدم و به جاش آرامش به دست میارم

But honestly, that sound like a fair trade to me
ولی راستش، به نظرم یه معامله منصفانه است

If I ever heard one and I′m still here
اگه تا حالا شنیده بودم که یکی از اونا هنوز اینجا بود

Outside, frontline, Southside (Southside)

بیرون، توی خط مقدم، جنوب کشور (جنوب کشور)

I been losing friends and finding peace (Oh, oh)

دارم رفیقامو از دست میدم و به جاش آرامش به دست میارم

Honestly, that sound like a fair trade to me
راستش، به نظرم این یه معامله منصفانه است

 

[Outro: Charlotte Day Wilson]

I don’t understand why you blame me
درک نمی‌کنم که چرا منو مقصر می‌دونی

Take me as I am, it′s the same me
منو همونجور که هستم بپذیر، من همون آدمم

Senseless sight to see
یک منظره بی‌منطق برای دیدن

Senseless sight to see
یک منظره بی‌منطق برای دیدن

Up on a mountain (up on a mountain)
بالا، روی یه کوه (بالا، روی یه کوه)

Search through the valley (search through the valley)
دره رو می‌گردم (دره رو می‌گردم)

You hear me calling (you hear me calling)
می‌شنوی که من زنگ می‌زنم (می‌شنوی که من زنگ می‌زنم)

Won’t you come find me? (Won’t you come find me?)
نمیای منو پیدا کنی؟ (نمیای منو پیدا کنی؟)

Please don′t forsake me (please don′t forsake me)
خواهش می‌کنم منو ول نکن (خواهش می‌کنم منو ول نکن)

All of a sudden (all of a sudden)
خیلی یهویی (خیلی یهویی)

My heart is breaking (breaking)
قلبم داره می‌شکنه (می‌شکنه)

I feel it coming, I, I
حس می‌کنم که داره میاد

 

ترجمه آهنگ Fair Trade از تراویس اسکات و دریک

دیدگاه ها

1- تنها دیدگاه هایی که با زبان فارسی نوشته شوند منتشر خواهند شد.

2- دیدگاه هایی که خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند، تائید نخواهند شد.

3- از نوشتن دیدگاه هایی که ارتباطی با این مطلب ندارند خودداری کنید.