تصویر موجود نیست

موردا

5

آهنگهای موردا

Murda & SpankerDurma

دانلود آهنگ Durma از Murda و Spanker

Murda & MeroArarım Yarın

دانلود آهنگ Ararım Yarın از Murda و Mero

MurdaFıstık

دانلود آهنگ Fıstık از Murda

Hadise & MurdaSen Dönene Kadar

دانلود آهنگ Sen Dönene Kadar از Hadise و Murda

Hadise & Murdaİmdat

ترجمه آهنگ Imdat از Hadise و Murda