تصویر موجود نیست

لرد

4

آهنگهای لرد

LordeThe Path

ترجمه آهنگ The Path از Lorde

LordeMood Ring

ترجمه آهنگ Mood Ring از Lorde

LordeStoned at the Nail Salon

ترجمه آهنگ Stoned at the Nail Salon از Lorde

LordeSolar Power

ترجمه آهنگ Solar Power از Lorde