تصویر موجود نیست

سورا اسکندرلی

12

آهنگهای سورا اسکندرلی

Sura İskenderliVurgun

دانلود آهنگ Vurgun از Sura İskenderli

Sura İskenderliÇok Geç

دانلود آهنگ Çok Geç از Sura İskenderli

Sura İskenderliDerinlere İniyorum

دانلود آهنگ Derinlere İniyorum از Sura İskenderli

Lil Orxan & Sura İskenderliYox

دانلود آهنگ Yox از Lil Orxan و Sura İskenderli

Sura İskəndərliBu Kadar

دانلود آهنگ Bu Kadar از Sura İskəndərli + متن و ترجمه

Sura İskenderliAğıt

دانلود آهنگ Ağıt از Sura İskenderli

Sura İskenderliYalan

دانلود آهنگ Yalan از Sura İskenderli

Sura İskenderlibir Hafta

دانلود آهنگ bir Hafta از Sura İskenderli

Sura İskenderliGidiyorum

دانلود آهنگ Gidiyorum از Sura İskenderli

Sura İskəndərliDaha Var

ترجمه آهنگ Daha Var از Sura İskəndərli

Lil Orxan & Sura İskəndərliMənəm ya sən

ترجمه آهنگ Mənəm ya sən از Lil Orxan و Sura İskəndərli

Sura İskəndərliYok

ترجمه آهنگ Yok از Sura İskəndərli