تصویر موجود نیست

دریا اولو

5

آهنگهای دریا اولو

Derya UluğYürek mi Yedin

دانلود آهنگ Yürek mi Yedin از Derya Uluğ + متن و ترجمه

Derya Uluğ & Asil GökYansıma

دانلود آهنگ Yansıma از Derya Uluğ و Asil Gök + ترجمه

Derya UluğNefes

دانلود آهنگ Nefes از Derya Uluğ

Derya UluğKanunlar Gibi

دانلود آهنگ Kanunlar Gibi از Derya Uluğ

Derya UluğEsmerin Adı Oya

ترجمه آهنگ Esmerin Adı Oya از Derya Uluğ