تصویر موجود نیست

گانا

6

آهنگهای گانا

Tyla & Gunna & SkillibengJump

دانلود آهنگ Jump از Tyla و Gunna و Skillibeng

Gunna & OffsetPrada Dem

دانلود آهنگ Prada Dem از Gunna و Offset

GunnaBittersweet

دانلود آهنگ Bittersweet از Gunna

Gunnafukumean

دانلود آهنگ fukumean از Gunna

Gunnabread & butter

دانلود آهنگ bread & butter از Gunna

Gunnaback to the moon

دانلود آهنگ back to the moon از Gunna