تصویر موجود نیست

کیت بوش

1

آهنگهای کیت بوش

Kate BushRunning Up That Hill (A Deal with God)

ترجمه آهنگ Running Up That Hill (A Deal with God) از Kate Bush