تصویر موجود نیست

چاقان شنگول

4

آهنگهای چاقان شنگول

Çağan ŞengülBitti Masal

دانلود آهنگ Bitti Masal از Çağan Şengül + ترجمه

Cem Adrian & Çağan ŞengülHelal

دانلود آهنگ Helal از Cem Adrian و Çağan Şengül

Çağan ŞengülFeryat Figan

دانلود آهنگ Feryat Figan از Çağan Şengül

Çağan ŞengülÇok Yazık

دانلود آهنگ Çok Yazık از Çağan Şengül + متن و ترجمه