تصویر موجود نیست

ولت

11

آهنگهای ولت

VeletÖnce Düş

دانلود آهنگ Önce Düş از Velet

VeletMektup

دانلود آهنگ Mektup از Velet

Velet & DecratAramazsan Arama

دانلود آهنگ Aramazsan Arama از Velet و Decrat

VeletUmudunu Kesme

دانلود آهنگ Umudunu Kesme از Velet + متن و ترجمه

Velet & Talip GörenBile Bile Düştüm

دانلود آهنگ Bile Bile Düştüm از Velet

VeletDeprem

دانلود آهنگ Deprem از Velet

VeletMarmara

دانلود آهنگ Marmara از Velet

VeletCanım Olma Benim

دانلود آهنگ Canım Olma Benim از Velet

VeletGözlerimi Kapattım

دانلود آهنگ Gözlerimi Kapattım از Velet

VeletSar Beni

دانلود آهنگ Sar Beni از Velet + متن و ترجمه

VeletAşk Sadece Anlayana

ترجمه آهنگ Aşk Sadece Anlayana از Velet