تصویر موجود نیست

لیل ناز اکس

2

آهنگهای لیل ناز اکس

Lil Nas XTHATS WHAT I WANT

ترجمه آهنگ THATS WHAT I WANT از Lil Nas X

Lil Nas X & Jack HarlowINDUSTRY BABY

ترجمه آهنگ INDUSTRY BABY از Lil Nas X و Jack Harlow