تصویر موجود نیست

فاندی

4

آهنگهای فاندی

FundyyTaksit Taksit

دانلود آهنگ Taksit Taksit از Fundyy

FundyyGidebildiğin Yerdeyim

دانلود آهنگ Gidebildiğin Yerdeyim از Fundyy

Alaaddin Ergün & Fundyy & Ata AlabaşHey Yavrum Hey

دانلود آهنگ Hey Yavrum Hey از Fundyy و Alaaddin Ergün و Ata Alabaş

FundyyBezdim Valla

ترجمه آهنگ Bezdim Valla از Fundyy