تصویر موجود نیست

طوبی اوزرک

4

آهنگهای طوبی اوزرک

Tuğba ÖzerkSürgün

دانلود آهنگ Sürgün از Tuğba Özerk

Tuğba Özerkİhanet

دانلود آهنگ İhanet از Tuğba Özerk

Tuğba ÖzerkÇalkala

ترجمه آهنگ Çalkala از Tuğba Özerk

Tuğba ÖzerkHalaybaşı

ترجمه آهنگ Halaybaşı از Tuğba Özerk