تصویر موجود نیست

طوبی اوزرک

2

آهنگهای طوبی اوزرک

Tuğba ÖzerkÇalkala

ترجمه آهنگ Çalkala از Tuğba Özerk

Tuğba ÖzerkHalaybaşı

ترجمه آهنگ Halaybaşı از Tuğba Özerk