تصویر موجود نیست

شهرت ممدوف

8

آهنگهای شهرت ممدوف

Şöhret Memmedov & AlmaxanımOlsun

دانلود آهنگ Olsun از Şöhret Memmedov و Almaxanım

Şöhrət MəmmədovBiçare

دانلود آهنگ Biçare از Şöhrət Məmmədov

Şöhret MemmedovYaxşı Deyilem

دانلود آهنگ Yaxşı Deyilem از Şöhret Memmedov

Şöhrət MəmmədovQətranlar

دانلود آهنگ Qətranlar از Şöhrət Məmmədov

Şöhrət MəmmədovViranələr

دانلود اهنگ Viranələr از Şöhrət Məmmədov + متن و ترجمه

Şöhret MemmedovDoymamışam

دانلود آهنگ Doymamışam از Şöhret Memmedov

Şöhret MemmedovSarğılar

ترجمه آهنگ Sarğılar از Şöhret Memmedov

Şöhrət MəmmədovSevdinmi Məni

ترجمه آهنگ Sevdinmi Məni از Şöhrət Məmmədov