تصویر موجود نیست

دی.او.

8
1

آلبومهای دی.او.

D.O. (EXO)Expectation

دانلود آلبوم 기대 (Expectation) از D.O. (EXO) + متن و ترجمه

آهنگهای دی.او.

Lee Young Ji & DOH KYUNG SOO (D.O.)Small girl

دانلود آهنگ Small girl از Lee Young Ji و DOH KYUNG SOO (D.O.)

D.O. (EXO)Popcorn

دانلود آهنگ Popcorn از D.O. (EXO)

D.O. (EXO)Ordinary Days

دانلود آهنگ Ordinary Days از D.O. (EXO) + ترجمه

D.O. (EXO)The View

دانلود آهنگ The View از D.O. (EXO) + ترجمه

D.O. (EXO)Lost

دانلود آهنگ Lost از D.O. (EXO) + ترجمه

D.O. (EXO)Wonder

دانلود آهنگ Wonder از D.O. (EXO) + ترجمه

D.O. (EXO)Somebody

دانلود آهنگ Somebody از D.O. (EXO) + ترجمه

D.O. (EXO)I Do

دانلود آهنگ I Do از D.O. (EXO) + متن و ترجمه