تصویر موجود نیست

دیدم

1

آهنگهای دیدم

DidemSabırsız Nefsim

ترجمه آهنگ Sabırsız Nefsim از Didem