تصویر موجود نیست

دریا بداواجی

8

آهنگهای دریا بداواجی

Derya BedavaciAlışırım

دانلود آهنگ Alışırım از Derya Bedavaci + متن و ترجمه

Derya BedavacıDönebilsem

دانلود آهنگ Dönebilsem از Derya Bedavacı

Derya BedavacıBir Melekten Hediye

دانلود آهنگ Bir Melekten Hediye از Derya Bedavacı

Derya Bedavacı & UZIBir Daha da Tövbe Aramam

دانلود آهنگ Bir Daha da Tövbe Aramam از Derya Bedavacı و UZI

Derya BedavacıTövbe

دانلود آهنگ Tövbe از Derya Bedavacı + متن و ترجمه

Derya BedavacıDe Get Yalan Dünya

دانلود آهنگ De Get Yalan Dünya از Derya Bedavacı

Derya BedavacıHüzün Maskesi

دانلود آهنگ Hüzün Maskesi از Derya Bedavacı

Cem Adrian & Derya BedavacıViran

دانلود آهنگ Viran از Cem Adrian و Derya Bedavacı + متن و ترجمه