تصویر موجود نیست

داملا

8

آهنگهای داملا

DamlaDeme Deyim

دانلود آهنگ Deme Deyim از Damla + ترجمه

DamlaDüşmən

دانلود آهنگ Düşmən از Damla + متن و ترجمه

DamlaGəl

دانلود آهنگ Gəl از Damla + متن و ترجمه

DamlaKibrit

دانلود آهنگ Kibrit از Damla

Can QizimDamla

دانلود آهنگ Can Qizim از Damla + متن و ترجمه

DamlaHazırlaşır

دانلود آهنگ Hazırlaşır از Damla + متن و ترجمه

DamlaMen Razi

ترجمه آهنگ Men Razi از Damla

DamlaOyun

ترجمه آهنگ Oyun از Damla