تصویر موجود نیست

توایس

17
1

آلبومهای توایس

TWICEWith YOU-th

دانلود آلبوم With YOU-th از TWICE

آهنگهای توایس

TWICEHere I am

دانلود آهنگ Here I am از TWICE + متن و ترجمه

TWICEDIVE

دانلود آهنگ DIVE از TWICE + متن و ترجمه

TWICEONE SPARK (English Ver.)

دانلود آهنگ ONE SPARK (English Ver.) از TWICE

TWICEYOU GET ME

دانلود آهنگ YOU GET ME از TWICE

TWICEBLOOM

دانلود آهنگ BLOOM از TWICE

TWICENEW NEW

دانلود آهنگ NEW NEW از TWICE

TWICERUSH

دانلود آهنگ RUSH از TWICE

TWICEONE SPARK

دانلود آهنگ ONE SPARK از TWICE

TWICEI GOT YOU

دانلود آهنگ I GOT YOU از TWICE + متن و ترجمه

TWICEDance Again

دانلود آهنگ Dance Again از TWICE

TWICEHare Hare

دانلود آهنگ Hare Hare از TWICE

TWICESET ME FREE (ENG)

دانلود آهنگ SET ME FREE (ENG) از TWICE

TWICESET ME FREE

دانلود آهنگ SET ME FREE از TWICE

TWICEMOONLIGHT SUNRISE

دانلود آهنگ MOONLIGHT SUNRISE از TWICE + متن و ترجمه

TwiceI Can't Stop Me

ترجمه آهنگ I Can't Stop Me از Twice

TWICETalk that Talk

ترجمه آهنگ Talk that Talk از TWICE

TWICEThe Feels

ترجمه آهنگ The Feels از TWICE